Njemačka: Svečanost u džematu Hagen

Taj dan je 12. (dvanest) polaznika mektebske nastave imalo svoju “mektebsku maturu” i činilo svoju prvu hatmu.
Ovoj svečanosti su pored djece i roditelja prisutvovali članovi uže i šire familije, prijatelji kao i pozvani gosti iz ovog i drugih džemata.
Imam džemata Rasim ef. Žiga na početku svečanosti poselamio je sve prisutne, predstavio učesnike ove završne manifestacije naglasivši da je on kao imam ponosan na ovu generaciju svršenika hatmi. Rasim ef. je u svome uvodu naveo da je do sada pred njim u ovom.džematu hatmu činilo 100-inu polaznika, a sa ovim novim hatmašima taj broj je uvećan za 12 novih svršenika. Djeca su se predstavila sa učenjem Kur'ana gledajući, zatim odgovorima na pitanja iz Ilmihala o imanskim i islamskim šartima, a onda je svaki polaznik proučio po jedno ašere po slobodnom izboru. Među svršenicima hatme su bili i učesnici sa takmičenja na nivou Mešihata koji su osvajali prva mjesta iz kiraeta.
Prisutnima se na ovoj svecanosti obratio Haris ef. Kalač imam iz sandžačkog džemata u Dortmundu sa lijepim vazu nasihatom.
Imena svršenika Hatme:
1.Tuče Esma,
2.Mehić Nermin,

3.Mešinović Sara,

4.Rešidović Edina,

5.Fidani Fisnik,

6.Hadžić Nedžma,
7.Hadžić Džejlan,
8.Gogić Ambera,
9.Gogić Meris,
10.Gogić Elmir,
11.Širokanović
Hamza,
12.Širokanović Harun.
Imam Ruvejd ef Jahić kao koordinator za mektebsku nastavu pri Mesihatu IZ- e (Medžlis Düsseldorf), je zajedno sa imamom Rasim ef. svim svršenicima hatmi uručio diplomu o uspješno završenoj prvoj hatmi.
Ovom prilikom ukupljeno je od strane rodbine i prijatelja za svršenike hatmi 1.080€. i taj novac je raspoređen kao hedija na 12 savršenika hatme.
Bilo je posebnih darivanja od roditelja, rodbine, poznanika i prijatelja svakom djetetu. Roditelji djece su velikom hedijom nagradili svoga imama Rasim ef.za uloženi trud, našta je imam izrazijo zahvalnost.
Ašere je na kraju proučio Abdulah ef. Mujović drugi imam u sandžačkom džematu u Dortmundu, a dovu je proučio Ruvejd ef. Jahić imam iz Wittena.
Iskrene čestitke kolegi Rasim ef. na ovim uspješno organiziranim hatmama i dobro pokazanom znanju njegovih učenika.
Svi prisutni su počašćeni od strane roditelja obilnim ručkom.