Nova generacija polaznika Balkanske škole za mlade

Organizatori programa su Ured za tursku dijasporu i srodne narode Vlade Republike Turske (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB). Na realizaciji programa kao partner sudjeluje i turska nevladina organizacija sa predstavništvom u BiH Centar za civilizacije na Balkanu-BALMED. 

U uvodnom govoru koordinator programa dr. Mirza Sarajkić je ukazao na važnost organiziranja neformalnih studijskih programa u modernom dobu, te je predstavio put razvoja koncepta programa od početne ideje do same ralizacije. Također, prisutnim polaznicima se zahvalio na odabiru programa, te im poželio uspjeh u radu.

Nakon uvodnog obraćanja, polaznici su imali priliku slušati uvodno predavanje dr. Amira Duranovića iz oblasti historije. Dr. Duranović je polaznicima predstavio osnovnu terminologiju historije i historiografije, uključujući i diskusiju o različitim pristupima historiografskoj građi.

„Balkanska škola za mlade“ je program koji se realizira pod pokroviteljstvom Ureda za tursku dijasporu i srodne narode istovremeno u osam balkanskih zemalja. Predstavlja edukativnu platformu talentiranim i uspješnim studentima kojom se žele unaprijediti njihova saznanja o svijetu i društvu, pomoći njihov intelektualni i kulturni razvoj i učiniti ih odgovornim predvodnicima svekolikog društvenog boljitka.

Studijski program je organizovan modularno u vidu pružanja temeljnih znanja iz historije, civilizacije, umjetnosti, prava, ekonomije, književnosti, pedagogije, psihologije, politologije, filozofije, religijskih i kulturalnih studija u toku tri godine. Moduli sadrže 12 sati predavanja (3 školska časa sedmično) i realizuju se kroz dva semestra (proljetni i zimski), te ljetnu školu. Program obuhvata 21 modul i 18 radionica te klub knjige kroz koje će polaznici moći usvojiti dodatna znanja i vještine. Ostale aktivnosti obuhvataju mjesečne tribine, kurs turskog jezika, edukativne ekskurzije, izlete te posjete različitim kulturnim događajima u BiH i regionu.

Nastavu će držati univerzitetski profesori i predavači koji će polaznicima ponuditi fundamentalni okvir unutar relevantnih naučnih disciplina, pomoći im da razumiju globalni i lokalni kontekst i tako ih osposobiti za suočavanje sa kompleksnim pitanjima savremenog svijeta. Nastavni cilj neće se ogledati u pasivnom predavanju i pukom memoriziranju, nego u razvijanju volje za sticanjem novih saznanja, univerzalnim vrijednostima i društvenim angažmanom.