Novi broj Glasnika – GLASNIK 3-4

U rubrici „Tefsirske teme“ objavljen je rad Elmira Mašića „Sintaktostilistička i psihološka analiza sure Jusuf“. U ovom radu autor analizira načine kur’anskog izražavanja u određenim dramatičnim situacijama, te psihološke efekte u prikazima takvih situacija.

U rubrici „Fikhske teme“  dr. Elvir Duranović u svom radu „Teravih-namaz u praksi Allahovog Poslanika, a.s., njegovih ashaba i tabiina“ dokazuje opravdanost klanjanja dvadesetrekatnog Teravih-namaza, kako je to uobičajeno na našim prostorima, i za to iznosi primjerene dokaze.

U rubrici „Islamske teme“ objavljena su dva rada: rad Abdulaha Arifovića „Poslanikov, s.a.v.s., odnos prema biljnom svijetu“ i rad Bilala Hodžića „Percepcija fikha muslimanskih manjina i rada Evropskog vijeća za fetve u Njemačkoj“.

U rubrici „Aktuelne teme“ objavljen je rad dr. Ekrema Tucakovića „Saradnjom do adekvatnog medijskog izvještavanja o islamu i muslimanima“. U ovom radu autor ističe potrebu zajedničkog djelovanja brojnih institucija na suzbijanju pogrešnog predstavljanja i sataniziranja islama i izazivanja nepodozrenja prema islamu i muslimanima, koje uzima sve više maha.

U rubrici „Kulturna baština“ objavljena su dva rada: rad Mirzeta i Melihe Ibrić „Islamske obrazovne institucije za vrijeme Osmanlija u BiH“ i rad Jusufa Džafića „Ibn Mevdud el-Mevsili i proučavanje njegovih djela na našim prostorima“.

U rubrici „Studije“ objavljena su takođe dva rada: rad Adisa Sultanovića „Medijska slika islama u Njemačkoj od 2001. do 2016.“ i rad Azre Medare „Zikr, halvet i devran u halvetijskoj sufijskoj praksi“.

U rubrici „Pogledi“ objavljen je rad dr. Rašida Durića „U žudnji za ljubavi i za katarzom: Magija bosanske ilahije i ilahije hora bužimskih „Gazija“.

U rubrici „Osvrti“ objavljen je rad Kemala Bašića „Hasan Škapur: Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku (1875-1878)“. Riječ je o prikazu ove iznimno značajne knjige, čiji je autor našoj javnosti poznat kao prevodilac Buharijine zbirke hadisa. Ova njegova knjiga je sve do sada bila u rukopisu i nepoznata. Njena pojava već je izazvala veliko interesovanje be-ha javnosti. U njoj se, naime, tretira jedan veoma značajan događaj u osjetljivom historijskom trenutku za BiH – bosanski ustanak u zadnjim godinama osmanske vladavine, o čemu se do sada nije mnogo govorilo i o čemu šira javnost ne zna skoro ništa.

Na kraju Glasnika data su i dva reagovanja na prethodno objavljeni rad travničkog muftije o tzv. Travničkoj jaciji.