Novi broj Preporoda: Svijet zaštitio SVETI GRAD

Ajša Hafizović-Hadžimešić: Doprinos BiH u postignućima Haškog tribunala je ogroman

Da li je haram posao u mikrokreditnim organizacijama?

Bosanskohercegovačke jedinice u austrougarskoj vojsci;

Fuad Sedić: „Brojevi u Kur'anu i hadisu Poslanika, s.a.v.s.

Jakub-ef. Selimoski, posljednji jugoslovenski reisu-l-ulema

Ličnosti i događaji o kojima je Preporod pisao u 2017. godini

Osman Lavić: U povodu 135. godišnjice ustoličenja prvog reisu-l-uleme

Tribina: „Islam je vjera razuma i kritičkog promišljanja“
Svečanost: 25 godina Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

Slovenija: 25 godina džemata Maribor i kupovina zgrade za potrebe džemata;
U Sarajevu održan redovni godišnji seminar za glavne imame i predsjednike IZ u dijaspori;


Potražite još mnogo zanimljivih sadržaja u novom broju Preporoda, kojeg možete nabaviti na trafikama širom Bosne i Hercegovine. Preporod pronađite na Facebook i Twiter stranici. Da biste postali član porodice pretplatnika Preporoda možete kontaktirati i na broj tel. +387 33 236 493.

Potražite još mnogo informativno-edukativnih sadržaja u novom printanom izdanju Preporoda, kojeg možete nabaviti na trafikama u vašem gradu. Pozovite nas na broj tel. +387 33 236 493 i postanite član porodice pretplatnika Preporoda. Preporod pronađite na Facebook i Twiter stranici. Obnovite na vrijeme pretplatu za 2018. godinu slanjem prijave na e-mail adresu preporodpretplata@gmail.com