Novi pristup u podučavanju Kur'anu

Prigodno predavanje je održala hafiza Zubejda Gobeljić, profesorica u Behram-begovoj medresi. Predavanju su prisustvovale polaznice Škole Kur'ana, ali i džematlijke i članice Asocijacije. Pomenuto predavanje dio je novog plana rada Škole  koji za cilj, pored učenja osnova arapskog pisma i  pravilnog čitanja Kur'ana,  ima da polaznicama Škole približi Kur'an na jedan drugačiji način, kroz iskustva i predavanja hafiza i profesorica sa našeg područja, ističu iz Asocijacije žena. Hatma dova za grupu od 13 polaznica Škole Kur'ana za žene upriličena je 20. marta. Hatma dova je upriličena u džamiji Kralj Abdullah, a prigodnim riječima se obratila koordinatorica Škole Halida Hidanović Salihović, te polaznicama uručila skromne hedije.  Nedavno je njih 13 završilo hatmu, a na ovoj svečanosti je istaknuto da je pomenuta grupa  prva grupa koja je oformljena u okviru programa Škole.   Većina polaznica ove grupe su treće starosne dobi, ali im to ne predstavlja nikakvu poteškoću da se druže s Kur'anom Časnim i da učvršćuju svoje veze i znanje o njemu. Polaznice grupe koja je proučila hatmu: Mujić Munira, Šehic Hana, Kurtić Kanita, Vrabac Mejra, Dervišević Ramza, Bešić Šefika, Buljubašić Senada, Šehic Enisa, Lipljankić Kadira, Subašić Lada, Hodžić Hamša , Halilović Hava i Jahić Naza.