Novi projekat Unije studenata islamskih fakulteta

Uniju sačinjavaju po tri predstavnika sa svakog islamskog fakulteta (IPF – Bihać, IPF – Zenica, FIS- Novi Pazar i FIN – Sarajevo) koji sačinjavaju skupštinu USIF-a. Upravni odbor se sastoji od četiri člana: predsjednika, potpredsjednika, sekretara i blagajnika, gdje je angažovan po jedan predstavnik sa svakog fakulteta.  Sabor Islamske zajednice dao je saglasnost za osnivanje udruženja 16. jula 2012. godine.

USIF nije samo formalno udruženje predstavnika islamskih fakulteta već način povezivanja i učvršćenja temelja Islamske zajednice, kroz zbližavanje na geografskom, nacionalnom, i povrh svega vjerskom i duhovnom planu. 

Karakter ove Unije je dugoročan. Iz povezivanja studenata naša četiri fakulteta, stvorila se čvrsta veza, uz pomoć Stvoritelja, koja opstaje i jača još više. U početnom periodu, Unija je bila zadužena za organizovanje sportskih susreta svake akademske godine, da bi vremenom dobila edukativno-sportski sadržaj, gdje je akcenat upravo na edukaciji i konkretnim aktuelnim projektima. Posljednja sjednica je održana na IPF-u u Zenici na kojoj je dogovoren početak aktivnosti vezan za naš naredni projekat „Genocidi nad Bošnjacima“ za koji smo dobili potpuno podršku i reisul-uleme mr. Husein ef. Kavazovića“, kazali su nam iz USIF-a.