Novi Travnik: Promocija knjige “Posljednji dani Allahovog Poslanika”


Oba promotora, a i sam moderator složili su se da odiše emocijama koje je autor veoma vješto utkao u sadržaj knjige te da čitatelj ne može ostati ravnodušan tokom čitanja. Također je naglašeno da knjiga veoma iscrpno i detaljno opisuje temu na koju se odnosi te da se autor potrudio da koristi samo autentične i vjerodostojne izvore tako da u njoj možemo naći mnogo interesantnih detalja i biti sigurni u njhovu vjerodostojnost. Istaknuto je da, iako je na našem jeziku prevedeno i napisano mnogo knjiga o poslaniku Muhammedu a.s., ova knjige ima svoju posebnu vrijednos i zauzima posebno mjesto.

Sam autor istakao je da je njegov nijet bio da kod Bošnjaka muslimana probudi i poveća ljubav prema Poslaniku a.s. te da čitateljima pokuša približiti ljubav ashaba ali i njihovu veliku tugu i bol koju su osjećali nakon njegove smrti. Prisutni su veoma pomno pratili izlaganja promotora, a pojedini nisu mogli sakriti ni svoje suze.

Koristimo priliku da čestitamo profesoru Saudinu Cokoji na priređenj knjizi i da toplo preporučimo njeno čitanje moleći Allaha da ga nagradi za njegov trud.