O rastu populizma u Evropi i percepciji muslimana: U zapadnoj Europi ne poznaju nas dovoljno

„Muslimani“ žele nametnuti svoje vjerske zakone

U junu ove godine, stručna grupa Vijeća Evrope je upozorila da je u Evropi na djelu “stalni rast” ksenofobnog populizma i govora mržnje. Pomenuta grupa upozorava da populisti migraciju i izbjeglice smatraju prijetnjom društvenoj koheziji i sigurnosti, često zanemarujući “dokaze temeljene na činjenicama.”

A do koje mjere mediji utječu na imidž muslimana među nemuslimanima pokazuje i podatak – da ljudi koji lično poznaju barem jednog muslimana u većini slučajeva imaju pozitivno mišljenje o muslimanima i Islamu. S druge strane, istraživanje je pokazalo da osobe koje nisu nikada upoznale muslimana (a koje tvrde da znaju ponešto o Islamu) imaju lošije mišljenje o muslimanima i Islamu. Primjera radi, u Švicarskoj – državi koja ima 6% muslimanskih stanovnika – 48% ispitanika koji lično ne poznaju muslimana misle da je konačan cilj muslimana nametanje svog vjerskog zakona na sve ostale stanovnike države u kojoj žive. S druge strane, među ispitanicima koji lično poznaju barem jednog muslimana, 85% ih odbacuje takvu tvrdnju. Istraživanje je pokazalo da i u drugim evropskim zemljama postoji ogroman jaz među nemuslimanima koji lično poznaju ili ne poznaju muslimane: u Velikoj Britaniji, 37% ispitanika koji lično poznaju muslimana ne slaže se da tvrdnjom da muslimani žele nametnuti svoj vjerski zakon; u Austriji ta razlika iznosi 35%; u Njemačkoj 34%; u Irskoj 27%; u Danskoj 26% dok je u Francuskoj 24%.

Istraživanje je dodatno pokazalo da više ispitanika u Zapadnoj Evropi lično poznaje muslimana nego što je slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama gdje svega 45% punoljetnih ispitanika lično poznaje barem jednog muslimana. 

Muslimani danas čine 4.9% stanovništva Evropske Unije (uključujući Norvešku i Švicarsku). Procenti su znatno veći u pojedinačnim državama koje imaju dužu historiju doseljavanja muslimana: tako u Francuskoj muslimani čine 8.8% stanovništva, u Velikoj Britaniji čine 6.3% a u Njemačkoj 6.1% stanovništva. Čak ukoliko momentalno Evropska Unija prestane primati nove ekonomske migrante i izbjeglice iz pretežno muslimanskih zemalja, projekcije su takve da će se uzlazni trend rasta muslimanskog stanovništva nastaviti.

Upravo taj podatak – rast muslimanskog stanovništva u Evropi – populističke stranke akcentiraju i zloupotrebljavaju kako bi potkrijepile svoju anti-islamsku retoriku i mobilizirale glasačke mase u cilju donošenje zakona koji sužavaju vjerske slobode muslimanima, drastično ograničavaju priliv muslimanskih izbjeglica i migranata i utječu na oblikovanje vanjske politika svojih država prema muslimanskim zemljama. 

00Cijeli tekst