Obavijest o rezultatima Konkursa za novi Mevludski spjev

Konkurs je objavljen u IIN Preporod br. 21/1055 od 1. novembra 2015. godine. Rok za dostavu autorskih radova bio je od 01. do 31. decembra 2016. godine. U propisanom roku stiglo je 11 radova.
Stručni žiri je, nakon što je u skladu sa odredbama Konkursa (tačka 3. Sadržaj i predmet konkursa) pregledao i ocijenio sve prispjele radove, jednoglasno zauzeo stav da nijedan od prispjelih radova ne ispunjava univerzalne poruke spjevova o Poslaniku, a. s., niti u dovoljnoj mjeri odražava smjernice konkursa i ne zadovoljava postavljene kriterije. Zbog navedenog, a na temelju odredbe Konkursa (tačka 5. Ocjena i odabir, stav 2.), Stručni žiri je donio odluku da se nagrada ne dodijeli.
Uprava za obrazovanje i nauku je, na temelju navedenog, podnijela izvještaj Rijasetu koji je na 34. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu 25. aprila 2017. godine, zaključkom broj: 05-08-2-1736-2/17 usvojio pomenuti izvještaj čime je potvrđena odluka Stručnog žirija.