Objavljena knjiga imama Gazalija “Razotkrivanje batinija”

Date:

Knjiga imama Gazalija “Razotkrivanje batinija” koju je na bosanski jezik preveo prof.dr. Almir Fatić objavljena je prije nekoliko dana, a po prvim reakcijama publike, riječ je o prijevodu koji će biti izuzetno tražen, i među običnom publikom, a posebno u akademskoj zajednici.

– Ova Gazalijeva knjiga ima svoj značaj i danas, jer se njegovim stavovima mogu jasno tumačiti akti i mišljenja koja dolaze od heretičkih skupina ili njihovih pojedinaca koji svojim ekstremizmom (tetarruf) i krivim interpretacijama i tumačenjima doktrinarnih pitanja islama proizvode krivovjerje i izazivaju nered među muslimanima – napisao je u recenziji mr. Muharem Omerdić.

Podsjetio je, između ostalog, da je u historijskim analima teško sresti neku frakciju među muslimanima, ili grupu sekti hetorodoksnog kruga i približnog učenja da su se toliko udaljili od izvornog učenja islama kao što je slučaj sa grupacijom batinijskih sekti. Njihovo djelovanje je bilo razarajuće i destruktivno za muslimansko društvo u vremenu u kome su se pojavile i djelovale, a učenje do temelja iskrivljeno.

O heretičkim pokretima nastalim unutar muslimanskoga Ummeta pisali su mnogi autori, kao što su Ebu Mensur el-Bagdadi, Ibn Hazm Eš-Šehrestani. Iako El-Gazali nije mnogo pisao o ovoj temi, djelo Razotkrivanje bātinija svrstava ga u red tih velikana.

– Razotkrivanje bātinija se, srećom, pojavljuje i na našem jeziku, kao jedina prevedena od svih spomenutih autora, a zahvaljujući profesoru Fatiću koji je imao hrabrosti, snage, znanja i odlučnosti da sa bogatog arapskog na bosanski pretoči ovo vrijedno djelo koje je jako izazovno za istraživače i nasušna potreba za razumijevanje frakcijskog izvrtanja Istine od strane nekadašnjih tekfirovaca svakakvih boja. Sama tema je aktuelna za naše doba bremenito oživljavanjem pogubnih tendencija  i pogrešnih težnji na izvornost islamskog učenja i tradiciju – napisao je mr. Omerdić.

Profesor Fakulteta islamskih nauka (FIN) dr. Orhan Bajraktarević ističe savremenu potrebu aktualiziranja Gazalija i njegovih djela.

– Neprekidne ratne prijetnje, strah i nesigurnost savremenog čovjeka na početku trećeg milenijuma, baš kao i onomad u Gazalijevo vrijeme sveopćih nemira i nesigurnosti na početku  drugog milenijuma,  doveli su u pitanje sam ljudski opstanak. Taj strah i te prijetnje, paradoksalno, proizvodi moderni čovjek razvijene Evrope i Amerike, i one su danas  posebno usmjerene prema muslimanskom čovjeku, prema njegovoj kulturi, religiji i tradiciji. Ta opsada i opkoljenost muslimanskog čovjeka danas aktualiziraju islam i ponovo vraćaju Gazalija u život. Njegova se djela objavljuju i čitaju. On je lijek i spas za našu personalnu egzistenciju u krizi, egzistenciju koja miruje i čeka da ponovo, nakon preležane bolesti, bude pokrenuta – naveo je prof.dr. Bajraktarević.

Prijevod Gazalijevog Fedā'iha na bosanski sačinjen je prema kairskom izdanju izdavačke kuće ed-Dāru l-qavmijje iz 1282/1964. godine, koje je priredio egipatski profesor Abdurrahman Bedevi na temelju dva rukopisa Fedā'iha: onim koji se čuva u Britanskom muzeju pod rednim br. 7782, i kajrevanskim rukopisom u Fesu (Maroko), br. 4428.

Postoje dva nepotpuna prevoda Fedā'iha, na engleski i na njemački jezik. 

– Doslovan prijevod naslova izvornika Fedā'ihu l-bātinijje ve fedā'ilu l-mustazhirijje glasio bi Mahane bātinija i vrline onih koji podržavaju halifu El-Mustazhira. Halifa El-Mustazhir vladao je od 478/1094. do 512/1118. Inače, riječ fedā'ih je plural riječi fedīh koja znači (o)sramoćenje, sramotu, bruku, ljagu, ruglo, blamažu, skandal, sramotno djelo. Mi smo odlučili da u bosanski jezik naslov izvornika prevedemo kao Razotkrivanje bātinija – poručio je prevodilac, prof.dr. Almir Fatić.

Knjiga je objavljena u izdanju “Dobre knjige”.

(Preporod.info)   

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related