Obuća: Podrška izgradnji tunela Hranjen neće izostati ni u ovoj godini

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Aida Obuća danas je prezentirala informaciju o realizaciji projekta brze ceste Goražde-Sarajevo, koju je na zahtjev Vlade BPK dostavilo JP „Autoceste FBiH“ a koja je razmatrana i na nedavno održanoj sjednici Skupštine BPK.

U informaciji se navodi da je u toku realizacije projekta došlo do određenih problema, ponajviše zbog razlike između predviđenih i stvarnih geoloških uslova terena na kojem se vrši izgradnja tunela Hranjen, što je izvođač, koristeći se određenim odredbama Ugovora u smislu rizika i fakturisao investitoru, što je dovelo do neplanirane eskalacije troškova projekta.

Obuća je pojasnila da je, kako bi se nastavila implementacija projekta, JP „Autoceste FBiH“ u potpunosti postupilo po zaključku Vlade FBiH i resornog ministarstva. Prema važećem ugovoru putem nadzora dostavljena je sveobuhvatna analiza i proces utvrđivanja vrijednosti izvedenih radova, izvršenih plaćanja putem privremenih situacija, evaluacije i determinacije odštetnih zahtjeva, kako naručioca tako i izvođača radova.

Po njenim riječima, dostavljen je i izvještaj o kontroli kvaliteta izvedenih radova na osnovu izvršenih testiranja te dovođenja trenutnih radova u stanje graničnih uslova za iskopani i podgradni dio tunela, definisanih ugovorom.

– Prema informaciji, došlo je do napretka u realizaciji radova i do sada je glavna tunelska cijev iskopana u dužini od 2.120 metara što je od posljednje informacije koja je dostavljena Vladi BPK, u mjesecu septembru 2021.godine, više za 85 metara. Servisna tunelska cijev iskopana je u dužini od 1.933 metara, što dovodi do podatka da je ukupno oko 100 metara urađeno više – precizirala je Obuća.

Navela je da je, kada je riječ o kvaliteti izvedenih radova, izvođač sanirao dio propusta iz prethodnog perioda, tako da se situacija po pitanju kvaliteta izvedenih radova značajno popravila

– Trenutna organizacija rada izvođača radova vezana je za aktivnosti na južnoj strani tunela. Također, u informaciji se navodi da je do sada iskopano/podgrađeno 39 posto tunela a utrošeno je 94 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova – ističe Obuća.

Kako bi se obezbjedili uslovi za nastavak implementacije jednog od najznačajnih infrastrukturnih projekata za građane BPK-a i cijele Gornjedrinske regije i BiH, po riječima Obuće, poduzete su sve neophodne aktivnosti.

– JP „Autoceste FBiH“ zatražilo je od Vladi FBiH, donošenje Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se pokrenuo pregovarački postupak, bez obavještenja za nastavak radova u vrijednosti 20 posto što iznosi 13.999.980 KM bez PDV-a od osnovnog Ugovora dodjeljenog izvođaču radova. U oktobru mjesecu 2021. godine, pokrenut je postupak javne nabavke prema Ekspertnom vijeću za izbor konsultantskih usluga FIDIC eksperata, koji bi bili podrška projektu a čiji primarni zadatak je utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi realizaciji ugovora. Trenutno je postupak obustavljen, iz razloga što se čeka ishod izjavljene žalbe jednog od ponuđača koju je JP „Autoceste FBiH“ proslijedilo Uredu za razmatranje želbi BiH – pojasnila je premijerka BPK-a.

Naglasila je da su za završetak projekta kompletnog tunela, prema procjenama, neophodna finansijska sredstva u iznosu od oko 320.000.000 KM s PDV-om.

– Za prvu fazu, probijanje i izradu primarne podgrade glavne, saobraćajne tunelske cijevi ukupne dužine 5.480 metara te servisne tunelske cijevi ukupne dužine 5.470 metara potrebno je izdvojiti oko 120.000.000 KM s PDV-om. Posebno nas raduje činjenica da je uvijek postojala postojala opredjeljenost Vlade FBiH i JP „Autoceste“ u davanju podrške implementaciji ovog projekta. Prema informacijama s kojim raspolažemo u prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu, za kapitalen transfere javnim preduzećima planiran je iznos od 254 miliona KM i odnosu na 2021. godinu, veći je za 98,2 miliona ili 63 posto. Dakle, ovo je jedna ohrabrujuća informacija iz razloga što su ta sredstva planirana za autoceste i brze ceste, a podrška izgradnji tunela i u 2022. godini, neće izostati, stav je svih nivoa vlasti – naglašava premijerka BPK-a.

(Preporod.info)