Od danas u CIK-u moguće preuzeti obrasce za prijavu učešća na Općim izborima 2022.

Obrasci za prijavu učešća na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini mogu se preuzeti od danas u sjedištu Centralne komisije (CIK) BiH.

Od sutra do 20. maja podnose se prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i neovisne kandidate.

Nakon što CIK ovjeri političke stranke i neovisne kandidate, od 6. do 14. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata, saopšteno je iz CIK-a u skladu s Uputstvom o rokovima i redosljedu aktivnosti za Opće izbore koji će biti održani u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine.

Na www.izbori.ba, na posebnoj podstranici posvećenoj Općim izborima 2022. godine, pod linkom: https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1179  dostupan je Pravilnik o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022. godine, kojim se propisuju način podnošenja prijava za ovjeru i uslovi za ovjeru političkih subjekata, način podnošenja potpisa podrške i uslovi oslobađanja obaveze prikuplјanja potpisa podrške te način provjere i potvrđivanja potpisa podrške, način podnošenja i visina takse uz prijavu za ovjeru političkih subjekata i obrasci za podnošenje prijava za ovjeru političkih subjekata, kao i izgled i sadržaj obrazaca kandidatskih listi i propisanih izjava za učešće na Općim izborima.

(Preporod.info)