Odluka Ustavnog Suda BiH: Bošnjački učenici u Konjević Polju su diskriminirani

Odlukom Ustavnog suda BiH poništena je presuda Vrhovnog suda RS iz 2018. godine kojom se negira postojanje diskriminacije u obrazovnom procesu za učenike bošnjačke nacionalnosti u Konjević Polju.

U posebnom fokusu ove odluke je obaveza utvrđivanja prava na učenje bosanskog jezika kao maternjeg.

Uz to, utvrđene su i prakse koje krše Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

– Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet ‘srpski jezik’, a da se u đačke knjižice samo formalno, ručno upisivao naziv jezika ‘bosanski jezik’.

Potom je navedeno da Osnovni sud nije prihvatio dio iskaza svjedoka u dijelu u kojem su govorili da su udžbenici koje su djeca koristili bili isključivo na ćiriličnom pismu iz razloga što su apelanti mogli kao dokaz predložiti udžbenike koje su djeca koristili u školi, a koji su im zasigurno bili dostupni.

Osnovni sud je na osnovu provedenih dokaza utvrdio da su apelanti dovoljno potkrijepili svoje navode o postojanju diskriminacije, zaključivši da su apelanti učinili vjerojatnim postojanje diskriminacije – navodi se u odluci.

Naloženo je, također, izvještavanje o mjerama koje su provedene nakon ove odluke.

– Predmet se vraća Vrhovnom sudu RS, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nalaže se Vrhovnom sudu RS da u roku od 60 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud BiH o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke – navedeno je.

(Preporod.info)