Održana ETOS konferencija o zajedničkim vrijednostima civilnog društva

U konferenciji učešće su uzeli profesori Islamske vjeronauke, profesori Katoličkog vjeronauka, profesori alternativnih predmeta, te pedagozi i profesori humanističke grupe predmeta. 

Cilj Konferencije je bio afirmisati zajedničke vrijednosti bez kojeg je život u civilnom društvu nezamisliv. Na konferenciji su se prisutnim obratili: dr. Zilka Spahić-Šiljak, predstavnici ministarstava, pedagoških zavoda, vjerskih zajednica i nevladinih organizacija. 

Konferencija je nastala kao rezultat petogodišnjeg rada i djelovanja TPO Fondacije. TPO Fondacija “ETOS inicijativa” je svojim programom obilježila 5 godina rada u BiH školama i zajedno sa partnerima, saradnicima i prijateljima su podijelili uspjehe i dobre prakse učenja o etičkim vrijednostima – kako biti i ostati čovjek koristeći religijske i humanističke resurse u promociji univerzalnih etičkih vrijednosti. U Konferenciji su uzeli učešće promotori tih vrijednosti: Nina Jusufbegović, Andreja Pehar, Edna Haznadarević, Izet Numanović, Sedžida Alibegović Hadžić, Nezir Halilović, Melika Šahinović, Saida Mustajbegović, Mubina Muftić, Elma Softić-Kaunitz, Mirza Jahić Jaha, Selvira Sadiković Masnić, Alma Ahmethodžić, Neven Misaljević, Nikola Vučić, Sabahudin Ćeman, Rhea Agape, Sanela Mesihović, Miroslav Bagara, Ivan Nujić, Berminka Hrelja, Sead Gazibegović, Amela Petričević i brojni drugi.

Predstavljeni su školski projekti: tri kratka filma i dvije prezentacije Etos projekata koje su realizirali u svojima školama. Predstavljen je Zbornik radova: “Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu u BiH” koji su uredile doc. dr. Zilka Spahić Šiljak i Melika Šahinović a radove su pisali nastavnici i pedagozi. U Zborniku su uključeni i radovi jednog broja istaknutih vjeroučitelja Islamske vjeronauke, koji su prošli prethodne obuke na seminarima posvećenim zajedničkim vrijednostima. Znanstvenu podršku za Zbornik radova: “Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu BiH” dali su prof. dr. Nerzuk Ćurak, prof. dr. Spahija Kozlić, prof. dr. Nihada Delibegović Džanić i prof.dr. Ivan Šarčević.

Na kraju su uručene nagrade učenicima koji su učestvovali na likovnom konkursu: Živi vrijednosti i otvorena je izložba njihovih radova, na koji su učenici došli u pratnji svojih nastavnika ili direktora škola.