Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića danas je u Sarajevu održana 12. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno više odluka.

Među usvojnim dokumentima su Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o polaganju mature u medresama, Prijedlog davanja saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa (NPP) arapskog jezika u okviru prvog ciklusa na Fakultetu islamskih nauka (FIN), Prijedlog poslovnika o radu izvršnih odbora medžlisa, Prijedlog poslovnika o radu skupština medžlisa i Prijedlog ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima predsjednika izvršnih odbora medžlisa.

Rijaset je dao saglasnost na Odluku o potvrđivanju izbora u naučna zvanja na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka. Razmatran je i usvojen Prijedlog za davanje saglasnosti FIN-u za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Pedagogija i Prijedlog za davanje saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Imenovani su članovi Upravnog odbora (UO) Fondacije “Biserje”. Fondacija “Biserje” osnovana je 2015. godine ,s ciljem podrške obrazovnim ustanovama Islamske zajednice.

Data je i saglasnost za imenovanje direktora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku nakon što je provedena konkursna procedure i nakon što je Školski odbor na tu poziciju izabrao Dževdeta ef. Šošića. Rješavana su i druga pitanja vezana za radno-pravni status, kao i kadrovska pitanja u Islamskoj zajednici.

Na kraju sjednice su razmatrani prijedlozi Ureda za društvenu brigu i odobrena pomoć većem broju projekata socijalne brige i podrške osobama sa posebnim potrebama.