Održana Skupština Medžlisa Tuzla

Radno predsjedništvo u sastavu Edib Kravić, predsjednik, Ibrahim-ef. Softić, zamjenik predsjednika i Dženan Rahmanović, član, predsjedavalo je i vodilo ovogodišnju Skupštinu Medžlisa Tuzla.

Glavni imam, hafiz Ahmed ef. Huskanović je podnoseći izvještaj o radu vjersko-prosvjetne službe istakao da se u protekloj godini upisano 1778 polaznika mekteba, te da je zabilježen najveći broj polaznika mekteba koji redovno pohađaju mektepsku nastavu u posljednjih deset godina. 78% polaznika je bilo redovno na nastavi u prošloj godini – kazao je Huskanović.

O aktivnostima iz Administrativno-pravne oblasti govorio je Dženan Rahmenović koji je, između ostalog, naglasio da je u protekloj godini Medžlis Tuzla u saradnji sa Arhivom TK napravio digitalizaciju matičnih knjiga iz 1929. i 1930. godine što je značajan iskorak na ovom polju. U protekloj godini izdato je 113 vakufnama za vakife na području Medžlisa Tuzla. 

Izvještaj i planove iz oblasti Finansijsko-ekonomske službe podnio je Jusuf Ališehović, predsjednik Ekonomsko-finansijske komisije Izvršnog Odbora Medžlisa Tuzla.

Predsjednik Medžlisa Tuzla Hasan ef. Spahić govorio je o planovima Administrativno-pravne službe posebno se osvrnuvši na projekat obnove Behram-begove (Šarene) džamije.

Nakon plodne rasprave i diskusije, članovi Skupštine su jednoglasno podržali predložene izvještaje o radu u protekloj godini, te planove rada za 2017. godinu.

Skupština je protekla u radnoj atmosferi, a završena je dovom koju je proučio glavni imam hafiz Ahmed ef. Huskanović.