OIC uputio poruku muslimanskim zemljama: U borbi protiv terorista prvo treba pobijediti u bici za srca i umove

Al-Othaimeen je ovaj poziv uputio na 11. sastanku OIC-ove nezavisne Stalne komisije za ljudska prava (IPHRC) održane u sjedištu OIC-a u Džiddi 10. maja na temu Zaštita ljudskih prava u borbi protiv terorizma.

“Mjere koje se provode kao antiterorističke, poput nelegalnih pritvaranja, vansudskih kažnjavanja i pogubljenja, rasnog i etničkog profiliranja i podizanje ilegalnih naselja predstavljaju ozbiljne izazove ljudskim pravima i vladavini prava uopće”, kazao je Al-Othaimeen ovom prilikom upozoravajući da „takve mjere podstiču atmosferu nepovjerenja, ogorčenja i marginaliziranja na način koji slabi dugoročnu sigurnost zemalja. „Takve mjere protiv terorizma, također, nesrazmjerno utječu na određene zajednice, uključujući etničke ili vjerske manjine i imigrante, potkopavaju socijalnu koheziju i pojačavaju radikalizaciju“, istakao je Al-Othaimeen.

Generalni sekretar OIC-a je naglasio da terorizam ne predstavlja samo ozbiljnu prijetnju pravu na život i slobodu, nego, također, predstavlja trajnu opasnost za ljudsku civilizaciju, razvoj, dobrobit i globalnu stabilnost, ali da je za poraz terorista od ključne važnosti, prije svega, pobijediti u borbi za srca i umove.

Al-Othaimeen je ustvrdio da je OIC svjestan prijetnji i kršenja osnovnih ljudskih prava u politici i praksi provođenja antiterorističkih mjera. „Odlučno odbacujemo identifikaciju terorizma s bilo kojom nacionalnošću ili religijom i naglašavamo nužnost rješavanja uzroka koji podstiču na terorizam promicanjem ljudskih prava, tolerancije, multikulturalizma i rješavanja negativnih društveno-ekonomskih faktora“, kazao je Al-Othaimeen.

Na dnevnom redu 11. sastanka IPHRC-a bile su rasprave o građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u državama članicama OIC-a, s posebnim naglaskom na kršenja ljudskih prava u Palestini i Džammu i Kašmiru. Povjerenstvo je ovom prilikom održalo redovne sastanke svojih četiri radnih grupa o: Palestini, pravima žena i djeteta, islamofobiji i muslimanskim manjinama i pravu na razvoj.

Sastanku IPHRC-a su prisustvovali predstavnici članica OIC-a sa predstavnicima njihovih organizacija za ljudska prava, stručnjaci relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, te visoki dužnosnici Povjerenstva OIC-a.

Al-Othaimeen je prije sastanka IPHRC-a na 34. sesiji UN Komiteta za ljudska prava upozorio na porast vjerski motivirane mržnje koja vodi ekstremizmu i disktiminaciji, posebno muslimana. „Radi se o zastrašujućem scenariju u kome niko od nas ne bi voljeo da živi – scenariju koji ne zna za svijet tolerancije. Na namo je da to ne dopustimo, da damo svoj doprinos. OIC je spreman za tu ulogu“, kazao je tom prilikom Al-Othaimeen koji se nakon toga susreo sa visokim komesarom za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Husseinom. Tom prilikom je istaknuta važnost djelovanja IPHRC-a u zaštiti ljudskih prava u muslimanskom svijetu putem poštivanja međunarodnih povelja.