Okrugli sto o kategorizacija džemata i normiranju rada imama

Na inicijativu vjersko prosvjetne službe Medžlisa IZ-e Mostar danas je u Mostaru održan okrugli sto o temi „Kategorizacija džemata i normiranje rada imama i zaposlenika vjersko prosvjetne službe“, na kojem su pored predstavnika medžlisa s područja Mostarskog muftijstva (Mostar, Livno, Tomislavgrad, Ljubuški, Stolac),  učešća uzeli i predstavnici medžlisa Sarajevo, Tuzla, Zenica, Tešanj, Kakanj, Zavidovići. Okrugli sto imao je isključivo informativno konsulativni karakter na kojem su iznesena iskustva u normiranju opsega (brojčani parametri) kategorizaciji džemata i njihove specifičnosti, o normiranju i vrednovanju rada imama, radne norme i vršenja vjerske usluge koje ulaze u opis pšosla i faktora koji utječu na preciznije definiranje pravnih akata i pravilnika o plaćama.  Na okruglom stolu o organizaciji rada medžlisa iz kojeg dolaze govorili su Ferid ef. Dautović, Malik ef. Šljivo, Suljo ef. Ćerimović, Hasan ef. Spahić hafiz Ahmed ef. Huskanović, Jakub ef. Salkica, Muhamed Begagić, Fuad ef. Omerbašić, Zehrudin Kruško, Zakir ef. Ljubović, Izet ef. Čamdžić, Dževad ef. Hodžić, mr. Dino ef. Maksumić, Džafer Alić i Ramiz Jelovac.

Diskusije su pokazale da ovisno od sredine do sredine te norme nisu ujednačene i da ih je u aktuelnim uslovima rada i djelovanja Islamske zajednice teško ujednačiti budući da svaka sredina ima svoje specifikume i faktore koji na to utječu. Učesnici su ipak jednoglasni u ocjeni da je organizacija ovakve vrste okruglih stolova i sastanaka od izuzetno velike koristi jer će svaki od medžlisa biti u prilici da analizira mogućnost primjene „tuđih“ rješenja i u svojoj sredini. Izlagači su posebno akcentirali važnost stvaranja dobrog ambijenata za uspješnu organizaciju i realizaciju mektepske nastave i svrsishodnog normiranja rada muallima u mektebima. Većina izlagača fokusirala se i na bitnost prikupljanja članarine ali i potrebu organiziranja rada sa ženama. Svi pravilnici koji se primjenjuju u medžlisima imaju zajedničku komponentu – vrednovanja rada imama i muallima i nastojanje da se, bez obzira na činjenicu misijskog djelovanja, poslovi imama muallima i hatiba, shodno zahtjevima civilizacijskog trenutka, još jasnije normativno pravno uokvire.