Olovo: Učenici posjetili vjerske objekte

Volimo svoje, a poštujemo tuđe. Danas sam sa maturantima nastavio dugogodišnju praksu posjete sakralnim objekatima u Olovu. U Svetištu Gospe olovske dočekao nas je i upozno sa Svetištem, crkvom i aktivnostima fra Ilije. Prilikom posjete džamiji, Esad ef. Pepić se zahvalio učenicima i ukazao na važnost vezanja za džemat. Nakšibendijska tekija, domaćin Sejo je govorio o važnosti duhovnog odgoja te pravilnom izboru onoga što će nam koristiti na oba svijeta. Hvala našim domaćinima. Mnogo hvala mojim učenicima sa kojima sam proveo lijepe četiri godine i želim im svako dobro u životu, za Preporod kaže prof. Ibrahim Mehić koji je ujedno bio i vođa navedene posjete.