Općina Stari Grad predala Hastahanu Gazi Husrev-begovom vakufu

Graditeljska cjelina Hastahana odnosno zgrada Vakufske bolnice je još 2008. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a smještena je u cjelini Baščaršije, na križanju ulica Halilbašića i Nadmlini. To je bila zgrada prve bolnice na području Bosne i Hercegovine i sa svoja 32 ležaja je predstavljala suvremeni zdravstveno-zaštitni objekt. Vakufska bolnica u Sarajevu je do dolaska Austro-Ugarske bila jedini bolnički objekt u gradu Sarajevu, a bolnica je poznata i po tome što se u njoj izvršila prva operacija mozga u BiH 1891. godine. Komunističke vlasti su Hastanu oduzeli u okviru projekta nacionalizacije. U njoj je otvorena Škola učenika u privredi, a kasnije je pretvorena u stambeni objekat. Devedesetih godina srpski agresor je granatama srušio veći dio kompleksa, dok je na dijelu Hastahane gdje se nalazio ženski paviljon i apoteka napravljen objekat sa stanovima koji su privatizirani, čime se doslovno oteo vakuf, zajedničko dobro svih muslimana u BiH. Upravo ova kuća je izuzeta iz kompleksa Hastahane koji je Općina Stari Grad po ugovoru s Gazi Husrev-begovim vakufom iz 2012. godine danas predala Vakufu u posjed i korištenje do Zakona o restituciji.

20180920 095050 2

Kuća izgrađena na dijelu Hastahane: vlasnici privatizirali stanove i tako uništili vakuf 

Osoba koja je bdjela nad ovim projektom povrata vakufa bio je mutevelija Gazi Husrev-begovog vakufa Mustafa Vatrenjak, koji je danas bio na lokaciji gdje je smještena Hastahana s članovima Komisije Općine Stari Grad: Dženita Derviškadić, Dženana Šaračević, Ersan Menzil i članovima Komisije Islamske zajednice: Muhedin Garanović, Dženan Kaljanac i Faruk Hašimović.

20180920 104606 2

Sastanak u Općini Stari Grad

Nakon, obilaska lokacije, koja je zapuštena i na kojoj su neki građani izgradili pomoćne objekte, mutevelija je s Komisijama u prostorijama Općine Stari Grad prisustvovao zvaničnoj primopredaji, pri čemu je istaknuo važnost tačne identifikacije nacionalizovanih vakufskih parcela u Starom Gradu, naročito Gazi Husrev-begovog vakufa, na osnovu zvanične dokumentacije i relevantnih mišljenja državnih službi.

hastana

Ostatak Hastahane