Organizacija islamske konferencije pokrenula vlastiti medijski forum

0
19

Organizacija islamske konferencije (OIC) danas je pokrenula vlastiti medijski forum.

Forum će se fokusirati na pitanja međureligijske i međukulturalne harmonije, promovišući dijalog i poboljšavajući sliku muslimana i islama u svijetu.

Na forumu učestvuju predstavnici državnih novinskih agencija iz zemalja članica, državni ministri i drugi zvaničnici.

Yousef Al-Othaimeen, generalni sekretar OIC-a, u obraćanju putem videokonferencije rekao je da je medijski forum osmišljen u okviru suočavanja s izazovima koji stoje pred ovim blokom muslimanskih zemalja.

OIC je međunarodna organizacija formirana 1969. godine koja okuplja 57 država u kojima je islam državna, većinska ili manjinska religija.

OIC navodi da je “kolektivni glas muslimanskog svijeta” te da radi na “očuvanju i zaštiti interesa muslimanskog svijeta u duhu promocije međunarodnog mira i harmonije”.

OIC ima stalnu delegaciju pri Ujedinjenim narodima i najveća je međunarodna organizacija izvan UN-a. Službeni jezici OIC-a su arapski, engleski i francuski.

(Andadolija)