Otvoren konkurs za stipendije Fondacije Selamet

Pravo prijave na konkurs imaju učenici i studenti sa područja Bosne i Hercegovine i Sandžaka a prednost će biti data onima koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

– Jetimi;

– Student/učenik čiji je roditelj RVI;

– Student/učenik koji ima otežavajuću finansijsku situaciju; i

– Student/učenik koji ima odlične rezultate.

Konkurs će biti otvoren do 01. decembar 2016. godine, a više detalja o načinu prijave možete pronaći ovdje.