Ove godine 50 hadžija sa područja Medžlisa Bosanska Krupa

Prvi put na hadždž ide 29, dok 21 hadžija ide u svojstvu bedela. Najmlađe hadžije imaju 21, odnosno 27, a najstariji 79 godina. Prosječna starost hadžija je 52 godine. Najviše hadžija 19 je iz džemata Krupa Grad. Za hadžije sa područja USK-a polazak iz Sarajeva za Medinu predviđen je 18.08.2017. godine.

Na hadž prvi put idu: Kurtović Fatime i Mirzet, Kauković Edina, Hadžipašić Hasib i Fata, Hadžipašić Husein i Mevluda, Novkinić Midhad, Refika i Fatima, Kurtović Sulejman, Velić Zuhdija i Ifeta, Baltić Muhamed, Velić Esma, Ćehić Mujo ef., Ramić Nijaz, Mehić Alija, Mulalić Šemsa, Hadžić Rizo i Amra, Džajić Jasmin i Almira, Mehić Zijad i Amela, Begić Vahdeta, Mesić Alija, Muminović Semir i Hasanović Muharem.

Kao bedeli idu: Kauković Mirzet za ujnu Mustafić Dervišu, Harčević Izet ef. za Mehić Ahmeta, a za njegovu suprugu Handanović Zuhdija, Ramić Šefik za mamu Bećirević Ajku, Ramić Ekrema za brata Muhameda, Velić Velaga za mamu Rasimu, Hodžić Nezir ef. za nanu Eminu, Begić Muhamed ef. za Ramić Eminu, Mehić Hasib za Harčević Fatimu, Kanurić Fikreta za muža Nuriju, Karaibrahimović Muharem za Mašinović Muniru, Šabić Hajrudin za Mašinović Ahmeta, Duraković Amel za Malkoč Aliju, Duraković Mirzeta za Alijagić Raziju, Velić Fatima za oca Okić Dekana, Fetić Ahmet ef. za Mehić Envera, Pehlić Izet za Grošić Ešefa, Begić Asim za Bekto Rasimu, Sedić Muamer za Bečić Edhema, Sedić Zumreta za Hasanović Azeminu i Hodžić Ismeta za mamu Mehić Katku.

Hadžijama želimo sretan put i hadž mebrur – valjano obavljen i primljen hadž!