Palestina pristupa Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) 1. aprila

U saopštenju Sekretarijata UN-a se navodi da je dokument za ratifikaciju Rimskog statuta 2. januara predat Sekreterijatu dodajući da će se Palestina 1. aprila priključiti ICC-u.

“Rimski statut će 1. aprila 2015. godine stupiti na snagu za državu Palestinu”, navodi se saopštenju.

ICC je međunarodni sud sa sjedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine. Međunarodni krivični sud predstavlja tijelo nadležno za suđenja za međunarodna krivična djela počinjena na teritoriji ili od strane državljana zemalja članica ovoga suda.

Pristupanje ICC-u Palestini će omogućiti pokretanje sudskih postupaka za ratne zločine koje je počinio Izrael.

S druge strane, Izrael nije potpisao Rimski statut ICC-a kao ni Sjedinjene Američke Države (SAD).
(AA)