Parlament EU usvojio amandman o genocidu u Srebrenici

“Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srbijanskih zvaničnika. Podsjeća ih da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i mehanizmom koji ga je naslijedio, takođe uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka. Naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU”, piše u amandmanu koji je usvojen na prijedlog poslanika iz Slovenije Igora Šoltesa.

Također, rezolucija se oslanja na ovogodišnji Izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije i pozdravlja napore za normalizaciju odnosa s Prištinom, uz stav da “svaki dogovor o tome može biti prihvatljiv samo ako se o njemu dogovore obje strane”, i ako se njime očuvaju stabilnost regiona i međunarodno pravo.