Planirani raspored letova za povratak hadžija je promijenjen (VIDEO)

Prema riječima rukovodioca Ureda za hadž i umru Nezima Halilovića Muderrisa, planirani raspored letova je promijenjen, na što se nije moglo utjecati, te će letovi za BiH biti u periodu od 6. do 15. septembra. Tačan raspored letova u ovom periodu te vrijeme još nije utvrđen, a čim se dobiju informacije bit će objavljene na portalu hadziumra.ba kao i portalu radija BIR.

Olakšica hadžijama u Mekki je to što će im tokom produženog boravka u časnom gradu imati na raspolaganju minibuseve koji će voziti do Harema i nazad u hotele.