Po prvi put predavanje u Općini Pale

Džemat i džematlije džemata Prača-Hrenovica, Medžlis IZ Sarajevo, nastoje biti aktivni u vjerskom i socijalnom životu. U tom smislu, prošle godine su uvedene dvije nove aktivnosti. Prva je redovna mjesečna tribina koja se održava i velikoj sali Općine Pale FBIH, u Prači. Predavač je imam džemata mr. hafiz Elmir-ef. Mašić. Odziv je zadovoljavajući i prisutne su sve generacije džematlija. Nekada polaznici mekteba, inače članovi dječijeg hora Medžlisa IZ Sarajevo,  prouče i poneku ilahiju na tribinama. Druga aktivnost je socijalnog karaktera. Naime, iako je riječ o povratnicima i, uglavnom, penzionerima, džemat svakog mjeseca sakupi određena novčana sredstva za koja se kupe osnovne životne namjernice. Potom džematski odbor odabere jednu ili dvije porodice (stari, bolesni, šehidske porodice, RVI, demobilisani borci…) te mutevelija i imam posjete te porodice, razgovaraju sa njima i u ime džemata im uruče spomenute pakete. Od ove godine i Preporod se redovno čita u džematu Prača-Hrenovica, jer postoji šest godišnjih pretplatnika.