Počeo seminar za obuku vodiča na hadž

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu danas je počeo stručni seminar za obuku vodiča na hadž u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Cilj organiziranja seminara je edukacija uposlenika Islamske zajednice koji, u skladu sa Pravilnikom o vodičima, ispunjavaju propisane uslove da budu vodiči na hadžu.

Organizatori su od prijavljena 243 kandidata, na osnovu posebnih kriterija, izabrali njih 80 koji će proći dvodnevnu obuku, te pristupiti polaganju ispita za vodiča na hadž.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić je pojasnio o kojim se kriterijima vodilo računa prilikom izbora kandidata za ovaj seminar.

– Kriteriji za ocjene kandidata su obuhvatili godine starosti gdje svaka dekada nosi određeni broj bodova, stručna sprema, mjesto studiranja, poznavanje arapskog i engleskog jezika, da li je kandidat bio na hadžu, te da li je prethodno bio vodič i koliko puta. Kandidati koji su dobili najviše bodova prisutni su u ovoj dvorani i svjedoče historijskom, prvom stručnom seminaru za vodiče na hadž – istakao je Hadžić.

Kandidati čiji rezultat testa bude 80 posto i više dobit će trajni certifikat vodiča na hadž, a 22 najbolje ocijenjena muška i dva ženska kandidata bit će vodiči ove godine.

– Svi vodiči na hadžu će biti praćeni i ocjenjivani, a deset najbolje ocijenjenih će biti pozvani i naredne godine, te ćemo uz njih uključiti i one koji su ove godine dobili certifikat, a nisu bili angažovani kao vodiči – pojasnio je Hadžić planove za naredni period.

Značajno je napomenuti da će prilikom svih narednih putovanja na hadž ulogu vodiča moći preuzeti samo oni koji posjedujuju cetrifikat.

Seminarom će biti obuhvaćen širok spektar tema vezanih za obavljanje hadža; od vjerskih, preko tehničkih i geografskih, do komunikacijskih.

Predavači na seminaru su pomno odabrani profesori i dugogodišnji radnici na ovom polju koji dobro poznaju detalje hadža i svega onoga što vodič treba znati.

Prvi predavač je prof. dr. Mustafa Hasani koji je, naglašavajući važnost ovog seminara, istakao kako vodič treba biti stručan i osposobljen za adekvatnu i brzu reakciju u trenutku.

– Vodiči trebaju biti osposobljeni da reaguju konkretnom trenutku. Uglavnom nemaju vremena za traženje odgovor na aktuelno pitanje ili dilemu koju hadžija ima u datom trenutku dok obred traje. Zbog toga trebaju biti kvalitetno osposobljeni za adekvatnu reakciju – kazao je Hasani.

Pokrovitelj seminara je BH Telecom.

(Preporod.info)