Podijeljeno 10.805 predramazanskih paketa

Podjeljeno je u devet zemalja 10.805 paketa i to: Bosna i Hercegovina – 2.060, Srbija – 3.000, Crna Gora – 825, Albanija – 1.500, Makedonija – 850, Kosovo – 850, Bugarska – 850, Grčka – 850, Hrvatska – 20.

U Bosni i Hercegovini predramazanski paketi podjeljeni su najugroženijim porodicama sa akcentom na povratničke porodice. Paketima je obradovano 2.060 porodica iz gradova: Srebrenik, Doboj, Vukosavlje, Mali Lug, Modriča, Odžak, Gradačac, Maglaj, Jablanica, Livno, Kupres, Zenica, Novi Grad, Prijedor, Kostajnica, Dubica, Gradiška, Banjaluka, Prnjavor, Zvornik, Rogatica, Gacko, Bileća.

Namirnice u predramazanskim paketima podjeljenim u Bosni i Hercegovini domaći su proizvodi čime se osim direktne pomoći ugroženim pojedincima i porodicama pomažu i domaće kompanije, a kroz PDV za koji je kroz ovaj projekt uplaćeno cca 17.500,00 KM pomažemo i državu.