Podrška osnaživanju žena u muslimanskim zemljama

Sa radošću smo primili vijest prošle sedmice da će žene u Saudijskoj Arabiji biti imenovane na vodeće pozicije u važnim finansijskim institucijama, čime će se napraviti veliki iskorak u sektoru kojim dominiraju uglavnom muškarci.

Širom muslimanskog svijeta žene zauzimaju rukovodeće pozicije, napreduju u karijeri i ostvaruju zapažene rezultate u biznisu, civilnom društvu i domenu inovacija. Žene ruše barijere u politici i obavljaju uloge predsjednika, premijera i parlamentarnih zastupnika. Žene, također, zauzimaju visoke pozicije u finansijama, akademskim kružocima i nauci i međunarodno su priznate u umjetnosti, književnosti i medijima.

Međutim, bez obzira na sve spomenuto, značajan broj žena u muslimanskom svijetu pati od siromaštva, nepismenosti i maternalne smrtnosti. Žene su još uvijek žrtve diskriminacije, nasilja, marginalizacije, negativne kulturne tradicije – kao što su prisilni brakovi, ubistva iz časti i sakaćenje ženskih genitalija (FGM) – kao i uskraćivanja nekih njihovih osnovnih prava.

Cijeli tekst pročitajte u štampanom izdanju „Preporoda“.

 (Maha Akeel je direktorica Odjela za informisanje javnosti pri Organizaciji islamske saradnje u Džeddi. Članak je objavljen u Arab News, 8. marta 2017.)