Poljoprivreda zasad jedino rješenje

Kako i na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i na području Bosanske Posavine, povratak, nakon završetka ratnih dejstava, nazivan je spontanim. Tako su ga nazivali i povratnici, a i međunarodna zajednica. Zašto? Zato što nije bilo definisanog koncepta, ustaljene metodologije niti uspostavljene strukture povratka. Ljudi su se vraćali na svoje, često svjesni činjenice da je opasno i da mogu biti životno ugroženi. Vraćali su se u minska polja, na zgarišta svoja. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Bosanska Posavina je imala 312.401 stanovnika: (Hrvati 44%, Srbi 26% i Bošnjaci: 23%). Danas je ta slika znatno izmijenjena kao što je slučaj u općinama Odžak i Derventa.

U općini Odžak, prema popisu iz 1991. godine živjelo je 28.775 stanovnika (55,52% Hrvata, 21,26% Bošnjaka, 16,67 Srba i 6,21% Ostali). I u općini Odžak povratak je bio spontane prirode gdje se vratilo 4.900 porodica. Područje općine je pretežno ravničarsko. Sjeverna granica općine poklapa se sa državnom granicom BiH i Republike Hrvatske. Površina je 177 km² i danas je u 23 mjesne zajednice naseljava 17.970 stanovnika. Tokom ratnih dejstava stanovništvo je prisilno napustilo svoje domove. 1995 godine ponovno je počeo povratak imovine i povratak porodica u svoje domove. Implementacija imovinskih zakona je završena u punom kapacitetu 2005. godine.

Sama lokalna uprava i FBiH nije mogla pratiti povratak u dovoljnoj mjeri tako da u općini i sada postoji veliki broj porodica koje žive u veoma lošim stambenim objektima ili kod rodbine čekajući da im se obnove stambene jedinice. Tačnije, potrebno je obnoviti još 909 stambenih objekata. Kako je povratak u općini Odžak u velikoj mjeri završen, pred povratnike se postavio jedan drugi problem a to je održivost. Povratnici, da bi odgovorili izazovima pred kojima su se našli, prvenstveno ekonomska održivost, organizuju se i osnivaju nevladine organizacije kako bi uspostavili mehanizme za saradnju sa institucijama vlasti i međunarodnim organizacijama u cilju uspostavljanja ponovnog suživota među svim građanima općine.

Prema podacima s terena, broj nezaposlenih povratnika u općini Odžak iznosi 2.400, i to onih koji su prijavljeni na birou za zapošljavanje. Međutim socijalna slika je znatno drugačija, jer oko 400 povratnika su korisnici socijalne pomoći dok ih je preko 1.000 u stanju socijalne potrebe, a ne ostvaruju socijalnu pomoć jer Centar za socijalni rad nema dovoljno sredstva da bi pokrio potrebe svih socijalno ugroženih.