Popodnevni program: Pitaju li se (i šta) žene u Islamskoj zajednici? (AUDIO)

Za njih nema mjesta čak ni u džematima gdje je za sjednicu džematskog odbora teško sastaviti kvorum zbog nezainteresiranosti muškog dijela džemata ili članova odbora. – zapitao se u svom tekstu novinar Preporoda Elvedin Subašić.

O angažmanu žena u Islamskoj zajednici, o njihovom učešću u tijelima odlučivanja, o važnosti izbora u Islamskoj zajednici, te o potrebi za većim uključivanjem mladih ljudi u rad džemata – razgovarali smo u popodnevnom programu radija BIR.