Posjeta samostanu na Šćitu

Fra Andrija Jozić, gvardijan samostana izrazio je dobrodošlicu muftiji i upoznao ga sa historijatom ove važne franjevačke ustanove Bosne Srebrene u okviru koje postoji i muzej i Kuća mira u kojoj se realizuju raznoliki duhovni, edukativni i kulturni sadržaji. Gvardijan Jozić je iskazao zahvalnost muftiji i veliko zadovoljstvo upriličenom posjetom, ističući otvorenost ove franjevačke kuće za posjete i susrete sa predstavnicima Islamske zajednice.Muftija je zahvalio gvardijanu Joziću na gostoprimstvu i otvorenosti, te prilici da se direktno upozna sa aktuelnim radom ove čuvene franjevačke ustanove koja svoje misijsko poslanje realizuje na prostoru koji pokriva Muftijstvo mostarsko, ističući pri tome važnost i doprinos koji franjevci daju u duhovnom i kulturnom životu Bosne i Hercegovine već stoljećima, njegujući pri tome duh vjernosti zemlji i njenom milenijskom kontinuitetu. U pratnji muftije bili su i glavni prozorski imam Safet-ef. Pozder i Nihad-ef. Ahmetović.