Posjeta vodećim džematima u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra u BiH

U prva tri džematu po ukupno prikupljenom zekatu i sadekatu-l-fitru, džematu Istiklal džamije u MIZ Sarajevo, džematu Vukovo u MIZ Tešanj i džematu Bijele džamije u MIZ Gračanica, mr Salihović je uručio prigodne poklone, levhe sa ispisanim 103 ajetom sure Et Tevbe, ajetom koji se odnosi na naredbu obaveze zekata. Džemat Istiklal džamije u Sarajevu, predvođen imamom mr. Abdulagafar ef. Velićem, je u 2015. godini, kao i nekoliko prethodnih godina, prikupio najveći iznos zekata i sadekatu-l-fitra među džematima u Bosni i Hercegovini. Džemat Vukovo, predvođen imamom Mirnes ef. Alićem, je drugi po ukupnim rezultatima prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u Bosni i Hercegovini i džemat koji ima najbolju iskorištenost potencijala prikupljanja. Džemat Bijele džamije u Gračanici, predvođen imamom Abdullah ef. Hodžićem, je u prethodnoj godini, također ostvario zapažene rezultate prikupljanja i treći je na listi džemata u Bosni i Hercegovini po ukupno prikupljenom iznosu zekata i sadekatu-l-fitra. Tokom posjete, rukovodilac Ureda za zekat se obratio džematlijama pomenutih džemata i odajući im priznanje za ostvarene rezultate naglasio važnost zekata kao obaveze i sistematskog pristupa u njegovom izvršavanju, putem organiziranog prikupljanja u Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH i raspodjele iz tog fonda.