Poslanikovih pet vasijjeta

Poslanik ne bi podučavao ashabe čisto radi podučavanja i spoznaje, jer kakva je korist od znanja ako se ne radi po njemu. Ako čovjek zna vrijednost namaza, a ne klanja, kakva je korist od toga što zna. Čovjek zna vrijednost dobročinstva prema roditeljima, al’ to ne čini, kakve ima koristi od tog znanja? Čovjek zna vrijednost pozivanja na dobro, al’ ništa ne radi na tom polju, kakva je korist što zna vrijednosti toga?

Poslanik, s.a.v.s., traži jednu od dvije stvari, ili da radi po onome što zna, il’ da poduči onoga ko će raditi. Ako ne bude radio po onome što nauči, pa u najmanju ruku neka poduči druge. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ukaže na uputu imat će nagradu kao i onaj ko je bude slijedio, neće im biti umanjeno ništa od sevaba.”

Također je rekao Poslanik, s.a.v.s.: ”Zaista Allah, meleki, mravi u mravinjaku i ribe u moru donose salavat na onoga koji podučava ljude dobru.”

Nemoj omalovažavati ništa od hajra, poduči drugoga, možda ga bude radio, a da ti i ne znaš, pa će ti Allah upisati nagradu kao i njemu sve do Sudnjeg dana.


Prvi vasijjet: Čuvaj se onoga što je zabranjeno – bit ćeš najpobožniji čovjek

Nije istinska pobožnost da insan obožava Allaha, a kad mu se ukaže prilika za nekim haramom pokoleba se i počini ga. Sve što je Allah u tvom srcu uzvišeniji, sve si spremniji da se sačuvaš od harama. Kad ti se ukaže prilika da slušaš ili gledaš u haram nećeš moći jer ti je Allahovo zadovoljstvo preče od svega.

 Kad je vladareva žena tražila od Jusufa, a.s., da počini zinaluk, svi potrebni uslovi bili su ispunjeni. Žena vladara je bila mlada i lijepa, još se sredila i pripremila za taj čin, a Jusuf, a.s., mlad momak, lijepog izgleda, stranac i njen sluga. Pored svega, vladar nije bio ljubomoran prema svojoj ženi. Kad joj se ukazala prilika da se osami s njim, zaključala je vrata dvorca i rekla mu: ”Spremila sam se za tebe…”

Vidimo da su sve okolnosti u kojima se zatekao Jusuf, a.s., zahtijevale da počini grijeh. Uprkos tome, Jusuf, a.s., odgovara: ”Sačuvaj Bože! – uzviknu on – vlasnik me moj lijepo pazi, a oni koji na dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti.”

 Ibn el-Kajjim, r.h.m., objašnjava slučaj Jusufa, a.s., pa kaže: ”To je istinska bogobojaznost, kad se odupreš haramu, a u stanju si da ga učiniš.”

Ovdje se vidi istinsko obožavanje Allaha, nije obožavanje samo u namazu, jer nije teško klanjati namaz, ali ko može da promijeni loše navike i da se suprotstavi prohtjevima?!

Drugi vasijjet: Budi zadovoljan onim što ti je Allah odredio – bit ćeš najbogatiji čovjek

Znaj, kolika god nevolja da te zadesi, ima ljudi koji su u većoj nevolji od tebe. Koliko god da si siromašan, ima ljudi koji su siromašniji od tebe. Koliko god imao iskušenja i belaja, znaj da ima ljudi koji su u većim belajima od tebe. Zato, budi zadovoljan onim što ti je Allah odredio i bićeš najbogatiji čovjek.

Treći vasijjet: Lijepo se ophodi prema komšiji – bit ćeš vjernik

Iman je riječ i djelo, nije dovoljno da insan samo kaže „ja sam vjernik“. Čini dobro komšiji – bit ćeš pravi vjernik.

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ”Tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati”, upitan je: ko Allahov Poslaniče?, a on reče: “Ko zanoći sit, a komšija mu gladan.”

Rekao je Poslanik, s.a.v.s., također: ”Tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati, tako mi Allaha neće vjerovati”, upitan je: ko Allahov Poslaniče?, a on reče: “Onaj čiji komšija nije miran od njegovog ezijeta.” Poslanik, s.a.v.s., naglašava da je jedan od znakova imana lijep odnos prema komšiji.

Četvrti vasijjet: Voli ljudima ono što voliš sebi – bit ćeš musliman

Voli da se drugi sačuvaju od zla, kao što voliš da se ti sačuvaš. Voli da druga djeca budu hajirli kao što voliš da tvoja budu. Kad čuješ da se govori loše o bratu muslimanu, stavi sebe na njegovo mjesto, da li bi volio da se o tebi tako govori, pa kako možeš slušati da se o bratu loše govori. Voli ljudima ono što voliš sebi – bit ćeš musliman.

Treba da ukažeš ljudima na dobro koje znaš, a oni ne znaju, ukaži ljudima na sve što je vrijedno. Kad čovjek voli drugima ono što voli sebi, raduje se dobru koje postigne drugi. To je znak da mu je srce čisto od zavisti i ljubomore. Čovjek koji ne voli drugima što voli sebi, to je zavidnik i osjeća tegobu u prsima ako neko postigne dobro koje je on postigao.

Peti vasijjet: Nemoj se mnogo smijati, jer pretjeran smijeh umrtvljuje srce

Smijanje samo po sebi nije pokuđeno. Poslanik, s.a.v.s., i ashabi su se smijali, al’ pretjeranost u smijanju predstavlja problem. Poslanik, s.a.v.s., se šalio i nasmijavao ashabe. Kad bi vidio nekoga ko želi da se smije i on bi se smijao iz blagosti prema njemu.

Poslanik, s.a.v.s., je bio najbolji primjer u lijepom ophođenju. Nije bio bezosjećajan i grub, kao što su danas neki ljudi. Ti mu ispričaš neki događaj svoga djeteta, on ostane namrgođen.

Nasmiji se bratu, raduj se zajedno s njim, suosjećaj s njim kao što je radio Poslanik, s.a.v.s.