Potencijal ženskog dijela džemata

Gošće iz džemata Oraš Planje iz, po mnogo čemu berićetnog Medžlisa Tešanj, su prevalile dug put autobusom kako bi posjetile svoje sestre i prijateljice s kojima su se povezale bezinteresnom ljubavlju i zajedničkim osjećajima prema džamiji i džematu.

Posebnost ovog druženja je što su bogat doček, sa kvalitetnim programom – koji je bio hrana za srca – i bogatom trpezom hrane za tijelo, organizovale žene džemata Brekovica u saradnji sa polaznicama Škole Kur'ana iz Nahle u Bihaću i ŽEO Iskre.  Postupak za primjer idealne saradnje između nevladinih organizacija i Islamske zajednice.  U dobru nema konkurencije i za svakog ima mjesta da da sve najbolje od sebe.

Ova dva džemata mogu biti primjer drugima u ženskom aktivizmu i međudžematskoj ljubavi i podršci. Oba džemata imaju redovna sijela za žene sa različitim vrstama edukacija, te halke Kur'ana.

Kur'an je, zapravo, razlog i povod ovog okupljanja bio. Žene se najbrže i najlakše okupe u džematu kroz halke sufare i Kur'ana, a to donosi veliki bereket na svim poljima. Odatle dolaze korisne ideje, uvidi i spoznaje koje pokreću na pozitivne promjene u široj zajednici.

Prije godinu dana su se žene ova dva džemata družile po prvi puta, u Oraš Planjama , i tada je započelo prijateljstvo koje nema dunjalučkih interesa. Ovakva prijateljstva imaju veliku težinu među dobrim djelima i njihov efekat se vidi i na ovom svijetu.

Džematlijek iz Brekovice su pripremile jako emotivan program temeljen na ljubavi prema Kur'anu,bremenit porukama za svakodnevni život uspješne žene i ispunjen ljubavlju i zahvalnošću. Nijedna od prisutnih nije ostala ravnosušna na njihovu izvedbu. U toku druženja prisutnima su se sa porukama o vrijednosti druženja na temelju Kur'ana obratile koordinatorica za Ženski aktivizam MIZ Bihać i hodžinica džemata Brekovica Zineta Horozović, voditeljica Škole Kur'anau CEI Nahla- Bihać, Nina Halilbašić i hodžinica džemata Oraš Planje Hidajeta Mahalbašić.

Svaka od prisutnih je mogla dobiti mnogo inspiracije i motivacije za popravljanje vlastitog i stanja svoje porodice

Ovakav vid druženja žena je mnogostruko koristan. Podstiče na takmičenje u dobru, upoznaje sa različitim prilikama i mogućnostima za djelovanje i napredovanje na Allahovom putu i prilika je za ljubav, koja je samo u ime Allaha, a koja donosi veliku nagradu.

Tome može biti motivacija hadis: Biti će rečeno na Sudnjem danu:’Gdje su oni koji su se voljeli radi Moje Uzvišenosti?’ Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga.“ (Muslim)