Poziv dioničarima za osnivanje prvog islamskog „takaful“ osiguranja u BiH

Prvo Internacionalno osiguranje u osnivanju, koje će poslovati na islamskim principima, u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu ali s mrežom poslovnica u cijeloj BiH poziva sve one koji su zainteresirani za ovaj vid osiguranja iz zemlje i inostranstva da postanu njegovi osnivači/dioničari uplatom od 500KM (250EUR) do 10.000 KM (5.000EUR) ili više vlasničkog kapitala uz napomenu da time ostvaruju pravo na lični radni angažman, kao i angažman jednog ili više članova porodice.

Namjeru učešća u ovom projektu svi zainteresirani, uz naznaku  imena i prezimena, starosne dobi, adrese stanovanja, broja telefona i iznosa koji bi uplatili, trebaju dostaviti slanjem poruke na br. mob +387 61 031 175.

Za dodatne informacije posjetite našu web adresu www.takafulosiguranje.ba