Poziv za učešće na naučnom skupu: „Islamska zajednica u bibliografiji: 1882 – 2012“

S tim u vezi Naučno vijeće Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka usvojilo je projekat “Historija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini” čija realizacija bi se temeljila na korištenju historijskog i drugih naučno relevantnih metoda, na rekapitulaciji postojećih naučnih znanja o Zajednici, njihovom obogaćivanju rezultatima novih istraživanja te istraživanju i otkrivanju novih činjenica o Islamskoj zajednici, kao i njihovom stavljanju u jedinstvenu i zaokruženu cjelinu višetomne historiografske monografije, temeljem koje bi akademska i šira javnost konačno dobila mogućnost cjelovitog uvida u prošlost jedne od najstarijih institucija bošnjačkog naroda, uključujući njenu ulogu u javnom životu Bosne i Hercegovine kao i doprinos u vjerskom, kulturnom i društvenom razvoju Bošnjaka.

Polazeći od činjenice da je za izradu kvalitetne historiografije, neophodno steći podroban uvid u objavljenu građu i izvore o predmetu monografije, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka namjerava  21. novembra 2019. godine organizirati naučni skup na temu „Islamska zajednica u bibliografiji: 1882 – 2012“.

Punuđeni referati s bibliografijama radova o Islamskoj zajednici trebali bi obuhvatati sve ili neku od sljedećih oblasti:

Također, ponuđene bibliografije radova neophodno je uraditi prema sljedećoj periodizaciji:

U skladu s  navedenim, pozivamo Vas da učestvujete u radu Naučnog skupa „Islamska zajednica u bibliografiji: 1882 – 2012 “.

Vaše prijave s tačnim nazivom referata i kratkim sažetkom (do 900 karaktera) možete dostaviti  najkasnije do 15. maja 2019. godine na adresu info@iitb.ba.

Obavještenje o prihvatanju prijave bit će dostavljeno aplikantima najkasnije do 31. maja 2019. godine.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka