Praktični utjecaj vjeronauke na život mladih u Olovu

 

“Naša druženja, hor, su izrodila Udruženje „Naše vrijeme“ koje je registrovano 2012. godine kod Ministarstva pravde BiH. Hor i Udruženje, ovi mladi ljudi su nastavili raditi humanitarne, vjerske, kuturne, sportske i edukativne manifestacije, kao i natječaje literarnih radova u srednjoj i osnovnim školama Olova u koordinaciji sa vjeroučiteljima. Mnogo je aktivnosti na kojima zahvaljujem Uzvišenom Allahu što mi je podario zdravlje, volju, prijatelje i omladinu sa kojima mi je omogućio da ih realizujemo a posebno se ponosim na humanu aktivnost koju sprovodim u srednjoj školi sa učenicima kojima i predajem. Naime, u MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u Olovu već nekoliko godina uspjevam preko svojih dobrih i humanih prijatelja uručivati novčanu hediju učenicima koji su slabijeg materijalnog stanja. Havala Allahu koji nam je dao snage i volje da radimo avakve i plemenite aktivnosti. Hvala mnogo mojoj sestri i zetu Duraković Azemini i Denisu koji su osigurali mjesečno oko 100 KM za učenike cijelu školsku godinu. Hvala i onima koji su nam, s vremena na vrijeme, pomagali i pomažu na ovom putu i hajr djelu a to su: Udruženje „Svjetlo“-gosp. Abdurahman, Vedad Jahić, Omer Sarajlić i Fahrudin Šehović“, kazoa je vjeroučitelj Ibrahim Mehić.

 

Podjela novčanih  hedija učenicima MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo

Ukupno podijeljeno: 200 KM

Donatori: Mehić Hava, Vedad Jahić, Kenan, Abdurahman „Svjetlo“, Omer sarajlić

“U Mješovitoj srednjoj skoli “Musa Ćazim Ćatić” u Olovu već nekoliko godina svaki mjesec podijelim novčana sredstva učenicima kako bi im makar malo olakšali ekonomsku situaciju i osigurali da i njih preko 20 imaju ručak dok su u školi. Hvala mojim prijateljima koji pomazu ovu plemenitu, akciju a posebno hvala udruzenju Svjetlo“, kazao je vjeroučitelj Ibrahim Mehić.