Praktično upoznavanje s hadžskim obredima

Aktivistica džemata Elida započela je program učenjem ajeta iz sure Beqare. U uvodnom obraćanju muallime Ramize Purdić, prisutne su upoznate da će se tribina odvijati kroz teoretski dio, pretentaciju i praktični dio. Nakon toga, muallima Hajra Imamović- Zulum održala je prigodno predavanje o hadždžu.Tokom izlaganja naglasila je da je jako bitno imati dosta sabura i bogobojaznosti na svetim mjestima. Posebno je napomenula važnost praćenja i slušanja vodiča kako bi sve obrede obavile na najlakši način i ne bi doživjele neku neugodnost. Kroz prezentaciju muallima je slikovito prikazala kako obaviti hadždž. Naglasila je ruknove i vadžibe hadždža te skrenula pažnju na ihramske zabrane.

Završnu riječ kazala je prof. Zlata Hasić-Karaga koja je teoretski dio tribine završila govoreći o srcu i jeziku kao onome što je najvažnije da hadžija čuva te spomenula vrijednost prvih deset dana zul-hidžeta.

Poslije su džematlijke izašle na plato ispred džamije gdje su bile u prilici da i praktično vide kako pravilno obaviti tavaf i s'aj. Vrijedne aktivistice ovog džemata napravile su maketu Kabe, pa je muallima Hajra pokazala kako ispravno tavafiti i obaviti s'aj kao i šta učiti na određenim mjestima.

praz

Prisutne nisu krile oduševljenje kako im se svidjela tribina i kako su im jasniji propisi o hadždžu. Jedna od njih je kazala kako je organizacija bila na nivou i da ovako nešto nema nigdje  organizovano. Poslije praktičnog dijela, vrijeme je bilo rezervisano za pitanja.

Među prisutnim (njih oko 60), bilo je 20-ak onih koje će ove godini ići na hadždž. Tokom tribine dječiji hor džemata počastio nas je prelijepim ilahijama za ovu prigodu. Druženje je nastavljeno uz kahvu i zakusku koje su pripremile džematlijke.