Pred otvaranje Careve džamije u Foči: Akcija čišćenja vakufske imovine

U tome ih nije spriječila ni kiša, a planirano je niz sličnih aktivnosti kako bi prostor oko džamije bio u potpunosti spreman za veliki događaj.

“Oko 50 ljudi iz naše Koordinacije ‘Svi za Foču’ je uzelo učešća u ovoj akciji. Ovo su pripreme za otvaranje Careve džamije koje je planirano 7. maja ove godine. Akciju su podržali i fočanski ugostitelji i trgovci donirajući voće, sokove i druge prehrambene artikle”, kaže Izet Spahić, jedan od inicijatora akcije.

Podsjetimo da je i obnova džamije počela zahvaljujući Fočacima koji su inicirali njenu ponovnu gradnju što je u proteklom periodu bio veoma težak zadatak posebno zbog činjenice da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika kulture 2004. godine mjesto i ostatke graditeljske cjeline Careve džamije proglasila nacionalnim spomenikom BiH što je značilo i primjenu svih mjera zaštite i rehabilitacije u skladu sa zakonskim propisima.

Careva džamija jedna je tridesetak carskih džamija u BiH sagrađena 1501.godine u Prijekoj čaršiji na mjestu sa kojeg se prostire prekrasan pogled na Foču, lokaciji koja se vidi iz svakog dijela grada, sa munarom visokom 32 metra.

Pored nje su izgrađeni objekti gasulhane i abdesthane dok je oko džamije veliki harem. Carevu džamiju dao je sagraditi sultan Bajazid drugi, djed Gazi-Husrev bega, koji je u Bosni sagradio dvije džamije, jednu u Nevesinju i jednu u Foči.

Centralna i najveća fočanska džamija je u aprilu 1992. godine zapaljena, minirana i porušena do temelja, a njeni ostaci odvezeni i bačeni najvjerovatnije u Drinu da bi plato gdje je bila kasnije bio pretvoren u smetljište.

Inače, sve fočanske džamije, njih 12 su u proteklom ratu srušene do temelja. Tri među njima, Atik Ali-pašina džamija koja je obnovljena, te Careva džamija i Aladža čije obnove još uvijek traju su ne samo vjerski objekti već neprocjenjivo nacionalno blago, spomenici kulture i biseri arhitekture i umjetnosti.

Kompleks Prijeke čaršije gdje je i han Mehmed –paše Kukavice, nekadašnje utočište trgovaca koji je sagrađen 1758. godine također je na listi nacionalnih spomenika pod zaštitom države a članovi Koordinacije ‘Svi za Foču’ nadaju se da će uskoro uslijediti i njegov oporavak.