Predsjednik Sabora IZ gost seminara za imame Medžlisa Sarajevo

Nakon proučenog odlomka iz Časnog Kur'ana, gosta je čitanjem kraće biografije predstavio glavni imam MIZ Sarajevo dr. Ferid ef. Dautović, nakon čega je g. Čengić održao vrlo zanimljivo predavanje na temu „Tužba Bosne i Hercegovine protiv SR Jugoslavije – presuda i njena revizija“. G. Čengić je prisutnim  imamima u amfiteatru GHM iznio pregled pravnih aktivnosti koje je BiH poduzela u ovom procesu od samih početaka pa sve do njene nedavne revizije, kao i svih posljedica proisteklih iz ovih procesa.     

Predsjednik Sabora smatra da je podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije u Međunarodnom sudu pravde u Haagu uprkos njenom neprihvatanju bilo veoma bitno, te da i pored toga postoje dobre strane ovog procesa. Naglasio je da je revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije bila ispravna i jedina moguća stvar, te da je neophodno da mi sačuvamo istinu o tome pogotovo za generacije koje dolaze.

G. Čengić se u svome izlaganju osvrnuo i na ranije režime i  sisteme, koji su činili, spremali i osmišljavali genocid nad muslimanima u BiH, naglašavajući koliko je bitno istinu saznati i šta se sve dešavalo, te kolika je stvarna uloga bila Srbije u pripremi i izvršenju genocida u BiH. Nakon izlaganja g. Čengića, imami su uzeli aktivnu ulogu postavljajući pitanja i razmjenjujući mišljenja o ovoj temi. 

Hasan Čengić je rođen 30.08.1957. godine u Foči. Završio je GHM  i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Radio je kao imam u Stocu i Zagrebu. Prije dužnosti predsjednika Sabora Islamske zajednice, g. Hasan Čengić je obavljao funkcije tehničkog sekretara u Centrali SDA u Sarajevu, pomoćnika komandanta Vrhovnog štaba Armije BiH, pomoćnika ministra u Vladi Federacije BiH, zastupnika u Parlamentu Federacije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i sabornika u Saboru IZ-a u dva mandata. Bio je predsjednik saborske Komisije za Vakuf i materijalno jačanje IZ u BiH u periodu 2000-2010. Po odluci Reisu-l-uleme član Ekspertnog tima za izradu Platforme za izmjene Ustava IZ u BiH, član radne grupe za izradu nacrta Amandmana na Ustav IZ u BiH i član Radne grupe za izradu Pravilnika o Rijasetu.Govori arapski i engleski jezik.