Predstavljen novi Ilmihal za prvi stupanj mektebske pouke

Cilj radnog sastanka je bila analiza dosadašnjeg rada u mektebu, organizacije mektebske nastave i pripreme novog Nstavnog plana i programa za mektebsku pouku (NPP) kojeg je usvojio Rijaset prošle godine. U uvodnoj riječi direktor Uprave za vjerske poslove Nusret-ef. Abdibegović je napravio historijski presjek realizacije mektebske nastave u okvirima Islamske zajednice u skladu sa zvaničnim dokumentima, prema kojima je mekteb okarakterisan kao temeljni vjerski odgoj muslimana u BiH. Prema ovim dokumentima za realizaciju nastave je zadužen imam, odnosno muallim, a za samu organizaciju mektebske nastave medžlis. Abdibegović se osvrnuo i na protekli period organizacije mektebske nastave koja je bila u skladu s Nastavnim planom i programom Rijaseta, a koji je imao određenih problema u samoj implementaciji na terenu. Također, planom je predviđeno izvođenje 630 časova godišnje uz razdvojene nivoe, odnosno devet razreda što mnogi muallimi na terenu nisu mogli sprovesti u djelo. Prema novom NPP nastava, a na osnovu ankete provedene među roditeljima i muallimima pouka će se nastaviti održavati vikendom uz mogućnost dodatnih časova u toku sedmice, ukupno do četiri dana u sedmici, s maksimalno šest časova u toku jednog dana. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi će biti 30, a muallim će trebati imati ispomoć ukoliko broj učenika prelazi 90.

Šef Odjela za mektebsku nastavu i mlade u Upravi dr. Enes Svraka je predstavio detaljnu usporedbu novog i starog nastavnog plana i programa. Novi NPP predviđa ukupno 525 časova godišnje, 15 časova sedmično, a umjesto 740 stranica sadržaja, koliko je bilo u devet udžbenika prema starom NPP, broj stranica s novim ilmihalima je manji. Planiraju se tri ilmihala za tri stupnja, od kojih je jedan već završen, a bit će štampan nakon saglasnosti Vijeća muftija. Prema novom NPP na svakom nivou su definirani posebni zadaci te koji rezultati se trebaju ostvariti kako bi se vrednovali na kraju mektebske godine. O novom ilmihalu za prvi stupanj, koji će biti u upotrebi od 2019/2020. mektebske godine, govorio je Ibrahim ef. Softić, čiji je prijedlog usvojen nakon javnog konkursa za izradu ilmihala. Ibrahim efendija je predstavio novi ilmihal kojeg karakterišu metodičnost, ilustrativnost i multimedijalnost. Naime, određeni sadržaji ilmihala će biti online dostupni učenicima, muallimima i roditeljima putem skeniranja koda. 

Na kraju radnog sastanka je zaključeno da će predstojeća 2018/2019. mektebska godina biti realizirana po starom nastavnom planu i programu, kako bi se završila procedura odabira i izrade novih udžbenika i njihovog multimedijalnog sadržaja, s obzirom da još nisu prihvaćeni prijedlozi ilmihala za drugi i treći stupanj, a Uprava će u saradnji s glavnim imamima u narednom periodu organizirati sastanke s muallimima kako bi se upoznali s novim nastavnim planom i programom i sadržajem udžbenika, kako bi se u narednoj mektebskoj 2019/2020. godini nastava izvodila po novom mektebskom planu i programu. 

{gallery}radni1:::0:0{/gallery}

{gallery}radni2:::0:0{/gallery}