Predstavljene aktivnosti Medžlisa IZ Konjic

Refik ef. Delić glavni imam Medžlisa IZ-e Konjic sinoć ja na redovnoj tribini glavnih imama Mostarskog muftijstva održanoj u Mostaru, u džamiji „Bosanski mudžahidi“ predstavio aktivnosti i opseg djelovanja Islamske zajednice na području Konjica. 

Medžlis IZ-e Konjic je jedan od najvećih medžlisa u Bosni i Hercegovini u suočen je sa nizom izazova u svom radu. „Pod izazovima podrazumijevamo poteškoće u organiziranju vjerskog života na teritoriji naše općine. Geografska raštrkanost džemata, organizacija aktivnosti u udaljenim i skoro potpuno napuštenim džematima, što je usko povezano sa migracijom stanovništva iz seoskih u gradsku sredinu, kao i pitanje finansijske izdrživosti organizacije poslova, samo su neki od njih“, istakao je ef. Delić.   

Medžlis IZ-e Konjic teritorijalno zauzima prostor od 1.386 km2 i organiziran je u 31 džemat. Na istoku graniči sa općinama Kalinovik i Trnovo, na jugu sa Nevesinjem, jugozapadu sa Mostarom, na zapadu sa Jablanicom i Prozorom, na sjeveru sa Fojnicom i Kreševom i na sjeveroistoku sa Hadžićima. Ovaj medžlis ima 50 džamija, 20 mesdžida i 25 vakufskih stanova. Poslije rata izgradili su 21 džamiju i obnovili tri u ratu porušene. Posebno su ponosni na generacijski projekat izgradnje Čaršijske džamije u centru grada. Prema zvaničnim podacima na području općine naseljenih mjesta je 175. Sve njih u svom misijskom djelovanju pokriva Medžlis IZ-e Konjic sa 22 stalno uposlena imama, 4 sa ugovorom o radu i 3 mualime. 

„Osnovu finansijskog poslovanja čini jedinstvena članarina, čijom naplativošću možemo biti zadovoljni. Preko 95% Bošnjaka su redovni članovi Islamske zajednice. Nešto skromnih prihoda ostvarujemo po osnovu zakupa vakufskih objekata“, naglasio je ef. Delić. Posebno je ponosan na činjenicu da je Konjic, uprkos turbulentnim vremenima, uspio sačuvati islamsku duhovnost i tradiciju. Jedan su od rijetkih hercegovačkih medžlisa koji je uspio vjerodostojno sačuvati tradiciju džematkih mevluda, koji su i danas, baš kao što je to bio slučaj u prošlosti, jedinstvena prilika za okupljanje i vjersko oplemenjivanje naroda i u udaljenijim mjestima. 

Ef. Delić se kratko osvrnuo i na humanitarne i socijalne programe koje kontinuirano realiziraju, među kojima je posebno izdvojio akcije prikupljanja zekata, sadekatu-l-fitra, akciju klanja kurbana za potrebe ishrane učenika u Karađoz-begovoj medresi i jednokratni novčani poklon svim  novorođenim bebama na području Medžlisa, što im imamima omogućava da uđu u sve domove kako članova tako i onih koji formalno nisu registrirani u članstvo IZ-e. „Rezultati ovih akcija zasigurno su dokaz povjerenja naših ljudi u institucije IZ-e i njene autoritete, a posebno u imame kao aktere i nosioce ovih aktivnosti, što je u konačnici i najbitniji resurs kada je u pitanju misija naše Zajednice“, zaključio je ef. Delić. Nakon predstavljanja Medžlisa ef. Delić je održao kratak vazu-nasihat o bitnosti čvrstog vjerovanja i ubjeđenja.