Predstavnici OSCE-a u Medžlisu Jajce

Tema razovora na ovom sastanku bila je obrazovanje; osnivanje srednje škole po bosanskom planu i programu kao i dvije škole pod jednim krovom, i povezivanje četiri općine: Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad i Šipovo kroz turistički potencijal i druge inicijative.

G-din Barale je dao prijedlog da se napravi peticija roditelja Bošnjaka kojom se traži grb Bosne i Hercegovine na svjedočanstvima umjesto grba nepostojeće „paradržave Herceg-Bosne“. Također, g-din Barale iznio je mišljenje da formiranje srednje škole po bosanskom planu i programu  nije rješenje. Glavni imam je upoznao g-dina Baralea o svim aktivnostima srednjoškolaca i roditelja Bošnjaka u ostvarivanju njihovog osnovnog prava na obrazovanje,  od uvođenja islamske vjeronauke i bosanskog jezika do donošenja Odluke na kantonalnom nivou o formiranju  trećeg subjekta. Također, glavni imam iznio je stav Medžlisa i pozvao se na tematsku hutbu (novembar 2016),  intervju (decembar 2016) i istraživački rad (april 2008). o uvođenju nacionalne grupe predmeta kao rješenju, jer sve drugo je dezintegracija Bosne i Hercegovine. Međutim, glavni imam je kazao da razumije inicijativu bošnjačkih političkih predstavnika o trećem subjektu, jer se kontinuirano krše osnovna ljudska prava bošnjaka od povratka u Jajce.

Glavni imam je predložio a g-din Barale prihvatio prijedlog iniciranja sastanka sa ministricom obrazovanja u srednjobosanskom kantonu, načelnikom Općine Jajce, političkim  predstavnicima oba konstitutivna naroda, predstavnika OSCE-a i Medžlisa Jajce, uz prisustvo medija ( da javnost ima pravu informaciju ), na kojem bi se razgovaralo o rješavanju:

Također,  glavni imam izvijestio je g-dina Baralea o inicijativi na prostoru četiri općine: Jajce, Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad za osnivanje omladinskog udruženja koje bi djelovalo s ciljem promovisanja turizma i drugih vrijednosti, te osnivanju regionalne tv-radio stanice koja bi pokrivala ove četiri općine, jer prostor pokriva dva entiteta na kojem žive tri naroda, bogatstvo različitosti.

G-din Barale podržao je ovu inicijativu i stavio se na raspolaganje, i obećao je povratnu informaciju vezanu za sastanak sa ministricom obrazovanja SBK-a.