Predstavnici studentskih domova posjetili Upravu za vjerske poslove

Tom prilikom pomoćnik glavnog imama MIZ Sarajevo, Malik-ef. Šljivo, je upoznao direktora Abdibegovića i njegove saradnike o aktivnostima koje MIZ Sarajevo organizira i vodi tokom cijele godine u studentskim džematima u Nedžarićima i Bjelavama.

Konstatovano je da su učinjeni određeni pomaci na polju rada u studentskim džematima, ali isto tako da dosadašnje aktivnosti ne zadovoljavaju potrebe studentske populacije. Stoga je Uprava za vjerske poslove iskazala spremnost da pruži svaku vrstu pomoći i podrške u organizaciji sadržaja i aktivnosti studentskih centara Nedžarići i Bjelave, kao i studentskih centara u Zenici, Bihaću, Mostaru i Tuzli. U tom smislu studenti će uzeti učešća u pripremanju konferencije o izazovima sa kojima se susreće omladina u današnjem vremenu, a koja je planirana za mjesec april naredne godine. Također, u planu je organizacija susreta Reisu-l-uleme i studenata u okviru predramazanskih aktivnosti. Tu su svakako i druge vrste aktivnosti, kao posjeta drugim vjerskim zajednicama, jačanju ženskog aktivizma u studentskim centrima, te posjeta muftiji i muftijstvu sarajevskom.

Šef Odjela za mekteb i mlade doc. dr. Enes Svraka i šef Odjela za posebne vjerske programe Ibrahim Ahmetagić su goste također upoznali sa Planom i programom rada sa mladima koji je usvojen od strane Vijeća muftija i dostavljeni mufijstvima-medžlisima.

Gosti su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost direktoru i njegovim saradnicima na prijemu i iskazali svoju spremnost da aktivno uzmu učešća u aktivnostima koje vodi Uprava, a koje se temelje na usvojenom Planu i programu rada sa mladima.