Predstavnici Uprave za vjerske poslove u posjeti MIZ Sanski Most

Dio je ovo redovnih aktivnosti ove Uprave na čelu sa njenim direktorom, mr. Nusret ef. Abdibegovićem. Kao primarnu intenciju i svojevrsni novi pristup u budućem radu Islamske zajednice i ove Uprave mr. Abdibegović je naglasio konkretnu (terensku) primjenu kur'anskog koncepta i principa  šûre, međusobnog dogovaranja sa vjernicima.

U svome uvodnom obraćanju imamima, mr. Abdibegović je predstavio dijapazon aktivnosti koje Uprava za vjerske poslove sa svojih pet stručnih odjela radi. To su odjeli za: džemat, odjel za hutbu, vaz i iršad, odjel za mektebsku nastavu i mlade, odjel za brak i porodicu, te odjel za posebne vjerske poslove. U pratnji Direktora bili su i njegovi saradnici i rukovodioci nekih od spomenutih odjelâ: dr. Enes Svraka, mr. Meho Šljivo, te prof. Bahrudin Čolo.

S obzirom da je ovo bio i radni seminar, rukovodioci odjelâ za džemat, mekteb i hatabet su, nakon kraćih izlaganja, održali i tri radionice sa prisutnim imamima, na svaku od gore spomenutih segmenata imamskog misijskog rada i djelovanja. Po završenim radionicama, imami su imali priliku sumirati i prezentirati najvažnije zaključke do kojih su došli u radionicama.

Na samom kraju ovog seminara imamima je ponuđen upitnik za evaluaciju ovog inovativnog pristupa, kako bi se analizom istih išlo ka uklanjanju eventualnih nedostataka i poboljšanju rada na terenu u budućnosti. Primjetno je bilo zadovoljstvo i podrška imama u ovakvom pristupu. Opći zaključak je da su nadležni dobro prepoznali potrebu dogovaranja i razmjene mišljenja i iskustava sa imamima, umjesto nekadašnjeg pristupa ‘ex katedra’.

Neko je mudro primijetio da je malo onoga što do sada nije rečeno, a istovremeno prilično puno onoga što nije urađeno. Današnji seminar je bio korak u pravcu postavljanja ove  tvrdnje na kvalitetne i suštinske osnove.