Preko 40% mladih svakodnevno ide u sportske kladionice!

 

Roditelji svako jutro iz svojih skromnih kućnih budžeta svojoj djeci daju jednu ili dvije konvertibilne marke za sendvič u školi. Međutim, mladi izigravaju roditeljsko povjerenje i dobiveni novac troše ispunjavajući tikete u sportskim kladionicama, ili dobiveni  novac troše i gube kockajući se u automat klubovima.U neposrednoj blizini većine srednjih škola u BIH nalaze se sportske kladionice, koje doprinose većoj ovisnosti mladih o igrama na sreću. Velika stopa nezaposlenosti, brojni ekonomsko-politički problemi, kao i  nedovoljna provedba zakonskih normi, od naše države pravi „pogodnu sredinu“ za razvoj biznisa u oblasti igara na sreću.

Prema rezultatima određenih istraživanja više od 80% maloljetnika, u dobi između 15 i 17 godina, barem jedanput je otišlo u sportsku kladionicu i učestvovalo u igrama na sreću. Zabrinjavajuće zvuči podatak da 42% srednjoškolaca i mladih svakodnevno ide u sportske kladionice. Nerijetko se dešava da zbog odlazaka u kladionice veliki broj srednjoškolaca ima veliki broj neopravdanih časova zbog izostanaka s nastave i odlaska u kladionice.

 

Zakon zabranjuje klađenje maloljetnim osobama

U Ministarstvu finansija FBIH doznajemo da  Zakon o igrama na sreću strogo zabranjuje maloljetnim osobama posjetu sportskim kladionicama i učešće u igrama na sreću. U skladu sa članom 51. stav 1. Zakona o igrama na sreću pristup kasinu i klubovima za igre na sreću na automatima i kladionicama dopušten je samo punoljetnim licima. Inspekcijski  nadzor u vezi sa poštivanjem odredbi Zakona o igrama na sreću provode ovlašteni inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U  skladu sa članom 88. stav 1. tačka 11. navedenog Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako dozvoli pristup kasinu, klubovima za igre na sreću na automatima i kladionicama maloljetnim licima.

«Za odgovorno lice zaprijećeno je kaznom za navedeni prekršaj u iznosu od 1.500 do 3.000 KM», kazala je u razgovoru za Preporod Ivana Raguz, portparol  Fedralnoga ministarstva finansija.

Međutim, bez obzira što Zakon o igrama na sreću zabranjuje maloljetnim osobama klađenje, sportske kladionice pune su maloljetnika koji svoje vrijeme provode u kladionicama nadajući se nekome dobitku.

Stječe se dojam da je radi profita kladionicama u interesu da što veći broj maloljetnika svoje vrijeme provodi u sportskim kladionicama. Sportske kladionice samo se formalno ograđuju od maloljetnika, ističući na svojim poslovnicama oznaku zabrane na kojoj stoji da onaj ko nema osamnaest godina ne može učestvovati u klađenju. Međutim, svaka maloljetna osoba bez problema može ući u sportske kladionice.

 

Islam i klađenje

Islam zabranjuje kocku i učestvovanje u igrama na sreću. Muftija travnički, dr. Ahmed-ef. Adilović naglašava da islam od ljudi traži da budu vrijedni i čestiti, te da se ponašaju razumno i u skladu sa voljom Stvoritelja, koji ljudima želi dobro.

«Mnogi ajeti i hadisi govore o tome da se ljudi trebaju truditi da zaradu steknu svojim trudom, na halal način, a ne da se uzdaju u lahku zaradu putem kocke i igara na sreću. O tome Uzvišeni kaže: ‘O vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?’ (El-Maide, 90-91.) Iz tog ajeta se vidi da Allah kocku nabraja zajedno sa vjerovanjem u kumire – što izvodi iz islama, s konzumiranjem vina i alkohola – što je strogo zabranjeno, te sa gatanjem – koje je jedan od velikih grijeha. Dakle, nema sumnje da je kockanje veliki grijeh i da je strogo zabranjeno vjernicima. Zatim, treba reći kur'anski termin mejsir, koji se obično prevodi kao kocka, označava sve igre na sreću, tako da se tim ajetom strogo zabranjuje svaki vid igara na sreću i stjecanje imetka učestvovanjem u njima. Dakle, taj pojam obuhvata: kockanje, lutriju, loto, sportske kladionice, hazardne igre i slično.U više hadisa Poslanik, s.a.v.s., govori o štetnosti igara na sreću, poput hadisa: „Ko igra kockom neposlušan je Allahu, dž.š. i Njegovom Poslaniku!». A, neposlušnost Allahu i Poslaniku rezultira pogrešnim načinom života i čovjeka vuče u činjenje drugih grijeha i razne vrste zala – kaže muftija Adilović.

 

Muftija Adilović: Ljudi pozajmljuju novac da bi se kladili

Sportske kladionice i općenito igre na sreću, ističe muftija Adilović, preplavile su naše društvo i njihova šteta je ogromna.

Poražavajući su podaci koliko sredstava mladi, pa i odrasli, upropaštavaju kroz takve igre. Prema dostupnim podacima može se zaključiti da bi se sredstvima koja se izdvajaju za igre na sreću iz bilo koje mjesne zajednice mogli riješiti infrastrukturni problemi mjesnih zajednica.

«Ili, kada bi se ta sredstva upotrijebila za zbrinjavanje i pomoć siromašnima, siromaštvo u našem društvo skoro da ne bi ni postojalo! Također, kada bi ta ista sredstva bila usmjerena u zapošljavanje i ekonomske projekte, procenat nezaposlenih bi bio daleko manji! Poznati su mi slučajevi gdje ljudi pozajmljuju sredstva da bi učestvovali u igrama na sreću, zatim ljudi koji teško zarade novac, poput rudara, a koji za jedan dan u sportskim kladionicama potroše svu plaću! Dodatan problem danas je to što su igre na sreću putem interneta i mobitela ušle i u stanove i kuće, što je izazov za mnoge. Ako se ovako nastavi, naša omladina će sve više biti ovisna o pošasti igara na sreću, na taj način će trošiti sredstva u pogrešne svrhe i neće biti spremna za izgradnju normalnog društva i odnosa u njemu», napominje muftija Adilović.

On zaključuje da u rješenju problema ovisnosti mladih o igrama na sreću porodica i Islamska zajednica, kao i ostale vjerske zajednice, kroz svoje institucije trebaju više raditi na osvješćenju omladine i džematlija.

Odgojno-obrazovne ustanove kroz plan i program ovaj problem trebaju više tretirati. Psiholozi i sociolozi trebaju dati veći doprinos analizi uzroka i posljedica te pošasti, mediji ne bi trebali reklamirati igre na sreću, nego trebaju govoriti o njihovim negativnim posljedicama, a vlast bi zakonskim propisima, prema mišljenju Adilovića, trebala bolje urediti taj segment. Strožije tretirati one koji zaobilaze te propise i nelegalno se bogate organizovanjem igara na sreću.

 

Nevladin sektor u borbi protiv ovisnosti mladih

Sarajevsko Udruženje za prevenciju svih oblika ovisnosti (ne samo narkomanske ovisnosti, op.a) „NARKO-NE“ sa mladima radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja ovisničkoga ponašanja i unapređenja zdravlja mladih u bh.društvu. Ovo Udruženje sprovodi projekat u kojem se neposredno govori o igrama na sreću K(no)w risks, koji kroz dva segmenta pokušava upoznati tinejdžere i roditelje sa rizicima vezanim za različite ovisnosti i druga socijalno nepoželjna ponašanja.

«U okviru ovog projekta2014. godine provedeno je istraživanje i tom prilikom je anketirano 400 mladih ljudi iz cijele BiH koji imaju između 15 i 19 godina.  

Govoreći konkretno o tome koja rizična ponašanja i ovisnosti srednjoškolci prepoznaju kod drugih osoba, iz prikaza je jasno da su daleko vodeći alkohol i pušenje, no ovisnosti o klađenju i kockanju, internetu i video-igricama, ne zaostaju. Iako postoji mnogo sličnosti, ipak je vidljiva određena razlika u percepciji muškaraca i žena. Naime, muškarci smatraju da bi, ukoliko ne paze, mogli najviše imati problema sa konzumiranjem alkohola, upotrebom interneta, klađenjem i kockanjem, video-igricama i pušenjem. S druge strane, žene u najvećem broju navode alkohol, internet, više nego muškarci, pušenje, te muziku i šoping», kazala je Melita Husagić, projekt koordinatorica Udruženja „NARKO-NE“.

 

Medicinsko tretiranje ovisnika o igrama na sreću

Prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti kockanje, klađenje i igre na sreću se tretiraju na dva medicinska načina.Prvi način je da se kockanje i klađenje tretiraju kao fenomen koji proizilazi iz načina života pojedinca.

Drugi oblik je patološka sklonost kockanju i klađenju koja je definirana kao poremećaj nagona i navika i ponavlja se okupirajući cijelo tijelo pojedinca na štetu socijalnih, radnih, materijalnih, porodičnih, zdravstvenih i moralnih vrijednosti.

 

Porodični odgoj

Važan segment u borbi protiv ovisnosti mladih o klađenju i igrama na sreću svakako je i porodični odgoj. Roditelji moraju više pažnje usmjeriti na adekvatan odgoj svoje djece, kako ne bi zbog nedostatka vremena i propuštene prilike za odgojem, od svoje djece napravili osobe koje su ovisne o klađenju.

Nedostatak komunikacije u porodici, i stalni manjak vremena za svoju djecu zbog poslovnih obaveza, utječe na slabljenje porodičnih odnosa, što za rezultat ima lošiji odgoj djece.Nema nikakve sumnje da roditelji snose veliku odgovornost za ovisničko ponašanje svoje djece.Škole i obrazovne ustanove ne mogu u tolikoj mjeri formirati odgoj i ponašanje kod mladih, kao što to mogu roditelji.Svaki roditelj mora pruzeti punu odgovornost za odgoj djece, više pažnje i interesovanja usmjeriti na ponašanje svoje djece van kuće.

 

Porezna uprava FBIH: Sportske kladionice i automat klubove uvezuje na svoj server

Adisa Hamzić, portparol Porezne uprave FBIH, u razgovoru za Preporod kazala je da je Porezna uprava započela sa pripremnim aktivnostima u okviru projekta online uvezivanja servera sportskih kladionica i automata sa serverom Porezne uprave FBIH. «Ukupno je apliciralo 12 sportskih kladionica kao pravnih lica, sa svim svojim poslovnicama. Cilj ovoga uvezivanja je povećanje javnih prihoda po osnovu igara na sreću. Na našem web-portalu ima elektronski zahtjev za online uvezivanje priređivača igara na sreću, putem kojeg se sportske kladionice i automati mogu prijaviti» pojašnjava Hamzić.

 

MUP KS : Kazna do 900KM

Iz Ureda policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo doznajemo da policijski službenici Uprave policije MUP-a KS u slučajevima kada zateknu maloljetno lice da se kladi u sportskim kladionicama ili u objektima koji su registrovani za tu vrstu djelatnosti primjenjuju odredbe člana 8. stav 3. tačke h., Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo, premauposlenicima sportskih kladionica ili drugih objekata koji su registrovani za tu vrstu djelatnosti, zbog togašto su licu mlađem od 18 godina omogućili da se kladi.Trenutno, postojećom zakonskom regulativom u BiH, nije propisana sankcija za lice mlađe od 18 godina koje igra hazardnu igru ili drugu sličnu igru ili se kladi u objektima koji s u registrovani za tu vrstu djelatnosti, alijeste za lice koje omogućava maloljetnim licima i to odredbama člana 8. stav 3. tačke h., Zakona o prekršajima protivjavnog reda i mira KS, koji glasi. „Ko igra hazardnu ili drugu sličnu igru za novac ili drugu korist,  tako da igra gubi društveno-zabavni karakter iliko ustupi ili iznajmi u tu svrhu prostorije, osim u slučajevima igranja hazardne ili druge slične igre koja se odvijau za to namijenjenim prostorijama koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti, ili ko omogućava licu mlađem od 18 godina da igra hazardnu ili drugu sličnu igru ili da se kladi u objektima koji su registrovani za tu vrstu djelatnosti“,  pojašnjavaju  u Odjeljenju za odnose s javnošću Ureda policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo. Ističu da je novačana kazna za opisani prekršaj propisana u rasponu od 300,00 do 900,00 KM.Pored pomenute sankcije propisana je novčana kazna za pravna i odgovorna lica u pravnom licu, i to članom 9. stav 1.Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo i to od 2.000,00 do 6.000,00 KM za pravno lice, teod 300,00 do 900,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu.