Preporod pita: Kako njegovati sjećanje na odbranu, heroje rata i žrtve?


U odgovoru ministar Bukvarević je kazao: „Na prvom mjestu, u povodu 25 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine – 15-og aprila, želim svim članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i nosiocima ratnih priznanja i odlikovanja čestitati Dan Armije RBiH. Ovaj Dan čestitam i građanima Bosne i Hercegovine koji su zajedno s Armijom RBiH, svako na svoj način, branili slobodnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu tokom agresije od 1992. do 1995. godine.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u okviru zakonom propisanih nadležnosti ima obavezu provoditi aktivnosti i preduzimati mjere i radnje u cilju njegovanja kulture sjećanja i obilježavanja značajnih datuma događaja i ličnosti odbrambeno-oslobodilačkog rata. Te aktivnosti ovo ministarstvo provodi zajedno sa kantonalnim ministarstvima i upravama za boračka pitanja i u saradnji sa boračkim savezima, organizacijama i udruženjima. Obilježavanje značajnih datuma i ličnosti vrši se i organizuje od nivoa mjesne zajednice, općine, kantona, Federacije BiH, na području manjeg BiH entiteta, na području Brčko Distrikta BiH i na državnom nivou.
Na državnom nivou pored obilježavanja Dana nezavisnosti (01. 03.) i Dana državnosti Bosne i Hercegovine (25. 11.), želim spomenuti tradicionalnu manifestaciju „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2017“, u čijoj realizaciji učestvuju svi kantoni i sva udruženja bivših korpusa ARBiH i gdje svake godine prvog petka augusta na Igmanu imamo susrete veterana Armije RBiH uz sve značajnije učešće omladine. Redovno obilježavamo godišnjicu preseljenja Vrhovnog komandanta ARBiH rahmetli Alije Izetbegovića. Svake godine, prvog petka septembra mjeseca, organizujemo zajedničku posjetu boračkih udruženja koja njeguju tradicije ARBiH stratištima u Bratuncu i Srebrenici. Uključeni smo i pomažemo organizaciju Dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula.
Na području manjeg BiH entiteta u saradnji sa boračkim udruženjima – povratnicima imamo organizovana obilježavanja Dana državnosti i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Na federalnom i kantonalnom nivou imamo obilježavanje dana formiranja korpusa, zatim na kantonalnom i općinskom dane obilježavanja brigada, postoji utvrđen kalendar godišnjica naših heroja i gazija i u te dane smo sa njihovim porodicama i na njihovim mezaristanima.
Posebnu pažnju posvećujemo pitanju učešća mladih u obilježavanju ovih godišnjica i razvoju kulture sjećanja, jer većina ovih događaja nisu prikazana u udžbenicima osnovnih i srednjih škola i zbog toga su ove aktivnosti koje mi provodimo živi udžbenici odakle trebaju mlađi naraštaji da uče i da razvijajući kulturu sjećanja nastave da obilježavaju sve godišnjice vezane za Armiju Republike Bosne i Hercegovine i odbranu Bosne i Hercegovine.
U saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Ministarstvo je izdvojilo određena sredstva i urađen je projekat naučnog istraživanja „Armija Republike Bosne i Hercegovine – nastanak, formiranje, organizacija, razvoj i odbrana Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995“. Nastavit ćemo sa podrškom daljem razvoju ovog projekta čija bi krajnja rezultanta bio tom knjiga o nastanku i razvoju Armije RBiH i odbrani Bosne i Hercegovine. To treba da bude naučno djelo koje će trajno svjedočiti o našoj državi i njenoj Armiji.
Zajedno sa kantonalnim ministarstvima boraca i koordinacijom boračkih organizacija preduzimamo aktivnosti na provođenju projekta zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, jer je zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca najbolji dokaz da nismo zaboravili i da ne smijemo zaboraviti žrtve njihovih očeva koji su braneći slobodu Bosne i Hercegovine dali živote. Bez šehida i poginulih boraca ne bi bilo Bosne i Hercegovine. I upravo zato želim baš u povodu Dana ARBiH, 15-og aprila, još jednom da pozovem sve odgovorne i nadležne koji provode politike zapošljavanja da na primjeru menadžmenta preduzeća namjenske proizvodnje „Igman“ iz Konjica, koji su prije dva mjeseca zaposlili 67 novih radnika, djece šehida i poginulih boraca, daju prednost i zapošljavaju djecu šehida i poginulih boraca. Uspješna realizacija projekta zapošljavanja oko 6.000 djece šehida i poginulih boraca značajno će doprinijeti očuvanju i razvoju kulture sjećanja na herojska djela odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine, na gazije i heroje bosanske, na sve bitke i žrtve naroda ugrađene u temelje naše države, a ti temelji su Armija Republike Bosne i Hercegovine i narod iz kojeg je izrasla ta Armija.
Želim se posebno zahvaliti Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, imamima i Rijasetu, što na svoj način i u okviru svojih nadležnosti, učestvuju u obilježavanju svih gore navedenih aktivnosti, značajnih datuma, događaja i ličnosti odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ne treba zaboraviti i treba istaći, da su imami i rukovodstvo Islamske zajednice bili zajedno, rame uz rame, sa narodom i Armijom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.“