Preporod pita : Zašto izabrati i upisati medresu?

O razlozima za izbor medrese Eminović je kazao: „Medrese kao specifična učilišta u islamskoj kulturi i civilizaciji označavaju odgojno-obrazovne ustanove koje svoju misiju realizuju na osnovama kur’anskog učenja i obaveze stjecanja znanja. U Bosni i Hercegovini djeluje šest medresa po jedinstvenom nastavnom planu i programu odgojno-obrazovnog rada. Zajednički nastavni plan sadrži pet područja: vjersko, jezičko, društveno, prirodno-matematičko i multidisciplinarno, na kojima se izučavaju 24 nastavna predmeta u redovnom procesu, koji je dodatno obogaćen izbornom, fakultativnom i kursnom nastavom, te brojnim vannastavnim aktivnostima.

Medrese su stekle ugled, povjerenje i značajnu podršku šire zajednice, posebno muslimana koji na razne načine podržavaju njihov rad. Učenici i njihovi roditelji opredjeljuju se za medrese prepoznavajući prednosti odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na islamskim vrijednostima.

Uz prepoznatljivu tradiciju medrese ostvaruju i izuzetne rezultate u svome radu. U sistemu vrjednovanja odgojno-obrazovnih ustanova kantona, medrese su u samom vrhu po kriterijima vrjednovanja kvaliteta na područjima svoga djelovanja. Učenici medresa postižu izuzetne rezultate na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim, pa i internacionalnim takmičenjima. Oni su uspješni debatanti, sportisti, učači Kur’ana, hafizi, takmičari iz jezičkog područja, matematičari i informatičari, te su učesnici brojnih humanitarnih i ekoloških aktivnosti, uz redovan volonterski rad. Cilj prema kome je usmjeren odgojno-obrazovni proces u medresama je izgradnja ličnosti slobodnog i otvorenog uma i predanog srca.

Cijeli tekst u štampanom izdanju “Preporoda”